Lezingen voorjaar 2017

zondag 29 januari 2017 - 10.30

HET DIAMANTEN VOERTUIG NAAR VERLICHTING

lezing door Erik Bruijn
Tibet, ‘het land van het bovennatuurlijke', was tot in de vorige eeuw de thuisbasis van enkele grote stromingen binnen het boeddhisme, waarin de hoogste kennis alleen rechtstreeks van meester aan leerling werd doorgegeven binnen een systeem van gehei… Meer
zondag 12 februari 2017 - 10.30

JOZEF RULOF: GROOT MEDIUM EN PROFEET UIT DE ACHTERHOEK

lezing door Harm Valentijn
Jozef Rulof (1898-1952), was een Nederlands medium, profeet en genezer en ook schilder, spreker en schrijver. Rulof had de gave om uit zijn lichaam te kunnen treden en zo in contact te komen met de geestelijke wereld. Hierdoor heeft hij inzicht gekregen i… Meer
zondag 26 februari 2017 - 10.30

DE NIEUWE TAO: EINDE VAN 20 ILLUSIES, START VAN DE NIEUWE WERELD

lezing door Rob Vellekoop
‘Wij staan voor de poorten van een geweldloze nieuwe wereld’.  Aan de hand van de levenswijsheid in het boek van Rob Vellekoop, ‘Nieuwe Tao’, laat hij u een mogelijk nieuw levenspad zien naar een vredige wereld. Hij staat stil… Meer
zondag 09 april 2017 - 10.30

COMMUNICATIE = ZO DICHT MOGELIJK LANGS ELKAAR HEEN PRATEN

lezing door Jef Beerends
Onder communicatie verstaan de meeste mensen praten, iets bespreken met een ander, informatie uitwisselen. Maar doorgaans zit iedereen met zichzelf te converseren.  Volgens Jef Berends is de letterlijke betekenis van het woord ‘communicatie&rsq… Meer
zondag 23 april 2017 - 10.30

CHAOS ALS VOORBEREIDING OP DE NIEUWE ORDENING IN MENS EN WERELD

lezing door Maarten Zweers
Over de onvermoede samenhang en betekenis tussen  de brandhaarden in de wereld, de veranderingen in mens en maatschappij en de ontwikkelingen in wetenschap en techniek.  We leven mondiaal in verontrustende tijden. De redenen voor die verontrusti… Meer
zondag 07 mei 2017 - 10.30

HUMAN DESIGN: INZICHT IN JE WARE BESTEMMING

lezing door Sarah Leers
Denk jij dat het leven maakbaar is? Dat je alles kan, als je er maar hard genoeg voor werkt? Human Design beweert het tegendeel. Dit revolutionaire systeem gaat ervan uit dat je mogelijkheden en beperkingen al vastliggen op het moment dat je geboren wordt.… Meer
zondag 21 mei 2017 - 10.30

GRAANCIRKELS: BOODSCHAP VAN DE GODIN

lezing door Annemieke Witteveen
Vijftien jaar geleden kreeg Annemieke Witteveen een boek in handen over graancirkels en raakte direct gefascineerd door dit boeiende fenomeen. Zij besloot af te reizen naar zuidwest Engeland, de bakermat van de graancirkels en sindsdien is zij daar elk jaa… Meer