zondag 29 januari 2017 - 10.30

HET DIAMANTEN VOERTUIG NAAR VERLICHTING

lezing door Erik Bruijn

Tibet, ‘het land van het bovennatuurlijke', was tot in de vorige eeuw de thuisbasis van enkele grote stromingen binnen het boeddhisme, waarin de hoogste kennis alleen rechtstreeks van meester aan leerling werd doorgegeven binnen een systeem van geheimhouding.  

Deze kennis is geheim omdat het wezenlijke ervan buiten het bereik van het intellect ligt en alleen begrepen kan worden na een ingrijpende innerlijke transformatie. En ook omdat ze makkelijk te misbruiken methoden omvat, die gericht zijn op de ontwikkeling van mystieke krachten en multidimensionaal bewustzijn.

Het zijn methoden die uiterst doeltreffend zijn en die de beoefenaar in staat stellen te putten uit een ongekend energiepotentieel en te werken met zijn oerdriften en emoties.  

Voor de genezing van ziekte of het bereiken van spirituele verlichting maken Tibetaanse yogi's gebruik van al hun emoties, ook angst, woede en begeerte of hartstocht. Juist omdat ze alle krachten gebruiken, zowel 'positieve' als 'negatieve',  vormen hun methoden het 'korte pad' van concentratie naar gezondheid en inzicht. 

Binnen deze taboedoorbrekende traditie weet men zelfs het stervensproces te benutten als een unieke kans voor het bereiken van innerlijke ontwaking. Het ‘Bardo Thödol’, het boek dat in het Westen het 'Tibetaanse Dodenboek' wordt genoemd, bevat daartoe waardevolle instructies. Het is een diepzinnig geschrift over de geheimen van de menselijke geest en de ware aard van zijn misleidende projecties. 

Het esoterisch of tantrisch boeddhisme waarmee de spreker door zijn vele reizen in Azië en jarenlange studie, onder leiding van boeddhistische leraren, vertrouwd is geraakt, is een pad van versnelde geestelijke evolutie. Het wekt geen valse hoop op een paradijs in een andere wereld, maar het wijst een weg naar bevrijding die men 'in dit lichaam en in dit leven' kan bereiken. 

Erik Bruijn is Tibetkenner, schrijver en zenleraar. Daarnaast is hij medeoprichter van Stichting Steppekinderen, een hulporganisatie voor kansarme kinderen in Mongolië. Hij is als extern conservator verbonden aan de afdelingen Tibet en Japan van het Wereldmuseum in Rotterdam. 

Van zijn hand verschenen o.a. ‘Tantra, yoga en meditatie’, ‘Ontmoetingen met meesters en dwazen’, ‘Ziekte, pijn en de invloed van de geest’ en de tweetalige kunstcatalogus ‘Tibet-China & Japan’.  Zijn nieuwste boek is in voorbereiding.