zondag 26 februari 2017 - 10.30

DE NIEUWE TAO: EINDE VAN 20 ILLUSIES, START VAN DE NIEUWE WERELD

lezing door Rob Vellekoop

‘Wij staan voor de poorten van een geweldloze nieuwe wereld’. 

Aan de hand van de levenswijsheid in het boek van Rob Vellekoop, ‘Nieuwe Tao’, laat hij u een mogelijk nieuw levenspad zien naar een vredige wereld. Hij staat stil bij de vraag hoe het komt dat er in de verhoudingen tussen mensen nooit écht iets verandert, ondanks de talrijke omwentelingen in de geschiedenis. Elke generatie weer vielen de mensen terug op de oude illusies, aangeleerd door de ouders, het fundament waar wij steeds naar terugkeren na veranderingen en turbulentie. Hoe komen we los van deze illusies? We zullen de oude ideeën waar ons leven op gebouwd is, stuk voor stuk moeten laten gaan. Daarna kunnen we de wereld echt veranderen. Het mooie is dat de mens zélf aan het roer staat van deze ontwikkeling. 

Rob Vellekoop vertelt over zijn eigen leven waarin hij het nieuwe pad opging door zijn leven een drastische wending te geven. Hij ontdeed zich van al zijn bezittingen en ging op reis naar Japan. Daar ontmoette hij vrede en stilte, ook al waren deze soms van korte duur. Een jaar na zijn terugkeer in Nederland ontdekte hij, mede door zijn reis, het verband tussen de kennis die hij in zijn psychologiepraktijk had opgedaan en de wonderlijke manier waarop de wereld is gebouwd op vertrouwen. Het boek ‘Nieuwe Tao’ heeft Rob daarom zonder veel moeite kunnen schrijven. Het toont hoe de mens van het ene op het andere pad kan komen en we samen de wereld kunnen transformeren.  

Rob Vellekoop, psycholoog, coach/trainer, redacteur/uitgever. Heeft meegewerkt aan het EO programma ‘Arm in Nederland – eigen schuld?’

Oprichter van de School voor Zelfvertrouwen in Nederland en België.?Oprichter van de Vlaamse Associatie voor Coaches.?Schrijver van trainingsboeken over zelfvertrouwen en redacteur van een internetkrant.