Corona-maatregelen

Er is intensief overleg geweest tussen onze verhuurder Het Internationaal Theosofisch Centrum en werkgroep De Nieuwe Mens. In de Besant Hall mogen maximaal 25 personen met 1,5 meter afstand. Dit betekent dat ook het ITC moet schuiven met ruimtes (kleine groepen naar grotere ruimtes) en we daardoor gemiddeld om de 6 weken een lezing kunnen organiseren.

Inschrijven en toegang

  • Toegang is alleen op basis van inschrijving, er worden geen losse kaarten aan de deur verkocht.
  • Na 25 inschrijvingen stopt de aanmelding, u kunt dan reserveren voor een volgende lezing.
  • Heeft u een lezing betaald die niet doorging/gaat vanwege Corona, dan ontvangt u dit bedrag terug.

 

Hygiënemaatregelen

  • Voordat u een lezing bezoekt, check thuis eerst via de vragenlijst(klik hier) of u symptomen heeft. Zo ja, dan wordt u verzocht thuis te blijven.
  • Ontsmet uw handen bij binnenkomst of was uw handen. Zeep, flesjes gel en ontsmettingsdoekjes zijn aanwezig. Het is verstandig om zelf ook wat mee te nemen!
  • Het staat u vrij om een mondkapje mee te nemen en te gebruiken. 
  • Neem uw jas mee naar de zaal. We zullen extra ventileren met open deuren en ramen.
  • We verzoeken mensen die gebruik maken van het toilet, daarvoor/daarna zelf te ontsmetten waar ze kunnen of nodig achten (deurklink etc).

 

Koffiehoeken
Er zijn twee koffiehoeken ingericht zodat bezoekers zich kunnen verspreiden. We gaan ervan uit dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en de 1,5-meterregel in acht neemt. Zo kunnen we allemaal ontspannen en veilig in de Besant Hall vertoeven.

Heeft u uw koffie op? Dan verzoeken wij u in het kader van de spreiding direct weer naar de zaal terug te keren. Dit geldt uiteraard niet voor de mensen die buiten bij de partytent staan.

Geen boekentafel
Vanwege de aangepaste indeling in de voorhal is er geen boekentafel.

Wc
Ook voor toiletbezoek geldt: graag niet langer dan nodig in het wc-blok verblijven. Bij uitzondering is er nu ook een extra invalidetoilet beschikbaar. Toelichting krijgt u aan het begin van de lezing.

In- en uitloop
Om de ‘verkeersstromen’ in goede banen te leiden, verwachten we van de bezoekers dat zij de aangegeven pijlen en aanwijzingen van de aanwezige vrijwilligers volgen om zo de kans op besmetting te beperken.

Wanneer de lezing is afgelopen wordt u verzocht om direct via de aangegeven route naar buiten te gaan, aangezien er vlak na ons een bijeenkomst van een andere groep plaatsvindt. Voordat deze groep arriveert, moeten wij de zaal al zorgvuldig gereinigd hebben!

Annuleringen
Heeft u een lezing betaald die niet doorging/gaat vanwege Corona, dan ontvangt u dit bedrag terug.

----------------------------------------------


Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Werkgroep De Nieuwe Mens sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze website.