Privacy reglement

Werkgroep De Nieuwe Mens maakt gebruik van 3 soorten gegevens:

1)   Bezoekers:
Van u beschikken wij over de volgende  gegevens:
Minimaal: naam + lezingen waarvoor u zich hebt ingeschreven + hoeveel en wanneer u voor deze lezingen betaald heeft;
Maximaal: bovenstaande gegevens plus adres, woonplaats, mobiel/vast telefoonnummer, emailadres.

In het verleden hebben we ook gevraagd naar uw rekeningnummer omdat we bij de ING-bank niet op naam konden zoeken maar wel op rekeningnummer. Omdat we tegenwoordig wel op naam kunnen zoeken bij de ING-bank zijn alle rekeningnummers verwijderd.

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om:
·      u op de hoogte te houden van door Werkgroep De
     Nieuwe Mens verzorgde lezingen door toezending van
     ons programmaboekje;        
·      per lezing een lijst van aanmeldingen samen te stellen
     met gegevens omtrent de door u gedane betaling voor
     deze lezing
·      u te kunnen informeren over eventuele belangrijke
     wijzigingen betreffende de  lezing

2)   Sprekers:
Van u registreren wij uw naam, telefoonnummer en emailadres, en als gewenst uw adresgegevens. Verder wordt er zowel in ons programmaboekje als op onze website een korte beschrijving gegeven van het onderwerp van uw lezing aangevuld met door u verstrekte biografische en website gegevens.

3)   Medewerkers:
Van jullie wordt vastgelegd: naam, adres, woonplaats, emailadres, mobiel/vast telefoonnummer en indien geen bezwaar de geboortedatum. De geboortedatum dient om jullie op je verjaardag een verjaardagskaart te kunnen sturen. De andere gegevens zijn nodig om jullie te kunnen berichten over onderwerpen aangaande Werkgroep De Nieuwe Mens die voor jullie van belang zijn.

Gegevens van bezoekers en sprekers staan in ons bestand: Contacten. Dit bestand is alleen in te zien door medewerkers van Werkgroep De Nieuwe Mens en door onze webmaster. Gegevens in dit bestand kunnen alleen gewijzigd worden door leden van het Dagelijks Bestuur en door de webmaster.

Gegevens omtrent medewerkers staan in ons bestand: Leden. Gegevens in dit bestand zijn alleen in te zien door medewerkers van Werkgroep De Nieuwe Mens en door de webmaster. Gegevens in dit bestand kunnen alleen gewijzigd worden door het secretariaat en door de webmaster.

Gegevens uit bovengenoemde bestanden worden verwijderd wanneer ons daarom gevraagd wordt. Tevens worden gegevens uit deze bestanden verwijderd wanneer uit terugzending van ons programmaboekje blijkt dat men toezending van ons programma niet meer op prijs stelt of wanneer blijkt dat deze gegevens niet meer correct zijn.

Uw gegevens worden nooit aan personen buiten Werkgroep De Nieuwe Mens doorgegeven tenzij met uw nadrukkelijke toestemming.