zondag 23 april 2017 - 10.30

CHAOS ALS VOORBEREIDING OP DE NIEUWE ORDENING IN MENS EN WERELD

lezing door Maarten Zweers

Over de onvermoede samenhang en betekenis tussen  de brandhaarden in de wereld, de veranderingen in mens en maatschappij en de ontwikkelingen in wetenschap en techniek. 

We leven mondiaal in verontrustende tijden. De redenen voor die verontrusting zijn zeer verschillend: oorlogen en brandhaarden, volksverhuizingen, de crisis binnen de Islamitische wereld en met de Westerse wereld, ingrijpende sociaal-maatschappelijke veranderingen in heel veel landen, de milieuproblematiek en niet te vergeten de enorme mate en snelheid, waarin allerlei nieuwe technische mogelijkheden en middelen ons dagelijkse leven drastisch veranderen. 

Een nieuwe orde en samenleving is aanstaande, die compleet anders zal zijn dan alle voorafgaande culturen. Een leger aan intelligente, zelflerende apparaten zal een uiterst ingrijpende rol in onze levens gaan spelen en de menselijke activiteiten op een ander levensniveau brengen. Vele oude en nieuwe morele vragen over wereld en leven komen onontkoombaar op ons af. We duiken in onvermoede psychologische diepten van ons eigen wezen en worden ruimtevaarders.

Voor velen is het te veel aan het worden. De wereld lijkt één grote chaos. 

In deze voordracht zal Maarten Zweers inzicht trachten te geven in de oorzaak, samenhang en betekenis van al deze ontwikkelingen. De oude Phoenix brandt op vele plaatsen. Oude vertrouwde samenlevingsvormen worden – soms zelfs op gruwelijke wijze – afgebroken. En elders zien we de geest van de magische vogel, al weer herboren, zijn compleet nieuwe vlucht nemen. Kosmische wetten bepalen het wereldgebeuren en zeker, daar waar de veranderingen op zo'n grote schaal en in zo'n razend tempo plaats vinden als in het huidige tijdsgewricht.

Die kosmische wetten zijn als wiskundige formules en kunnen de orde achter de chaos zichtbaar maken. 

Maarten Zweers (1948) Delfts ingenieur, voormalig theaterdirecteur en -belichter, zanger en muziekdramaturg, heeft een internationale en jarenlange ervaring met het geven van voordrachten over levensbeschouwelijke thema’s en symbolische theaterwerken.  

De presentaties van Maarten Zweers zijn door de muzikale fragmenten, die hij ter illustratie van zijn gedachtenontwikkeling laat horen, en de levendige, gepassioneerde voordracht van de spreker, voeding voor hoofd en hart. Er verschenen al vele boeken van zijn hand en CD’s van zijn voordrachten.