zondag 09 april 2017 - 10.30

COMMUNICATIE = ZO DICHT MOGELIJK LANGS ELKAAR HEEN PRATEN

lezing door Jef Beerends

Onder communicatie verstaan de meeste mensen praten, iets bespreken met een ander, informatie uitwisselen. Maar doorgaans zit iedereen met zichzelf te converseren. 

Volgens Jef Berends is de letterlijke betekenis van het woord ‘communicatie’: ‘comme une’, als één. Het gebeurt als je met z'n tweeën bent, ook als je je mond niet opendoet. Communicatie gaat over gemeenschap en verbinding. Het heeft meer met communie te maken dan met communiqué. Bij communicatie gaat het niet om iets meedelen maar om deelnemen. 

Voor communiceren zijn er minstens twee nodig.  Als er geen twee zijn, is er geen communicatie. En die twee kunnen pas communiceren als ze een inspanning leveren als één. Gezamenlijkheid dus, contact. Eenheid in dualiteit, net als yin en yang. Twee aspecten die bij de eenheid horen, die de eenheid vormen. Deze gelijktijdigheid is van een ongelofelijke schoonheid. Alles wat tot de eenheid behoort communiceert met elkaar, anders zou het er niet toe behoren, zou er geen eenheid zijn. 

Zolang het besef er niet is dat je tot een eenheid behoort, zul je niet werkelijk communiceren. Maar zodra je daaraan wakker wordt, bemerk je dat er iets te helen is in jezelf, dat er iets buiten de gezamenlijkheid valt. Het vergt inspanning, interne communicatie, om tot ‘het samen’ te komen. Of je nu een innerlijk gesprek voert of met een ander, elk gesprek is uiteindelijk een gesprek met jezelf. Wat je tegen een ander zegt, zeg je ook, en meestal vooral, tegen jezelf. En wat een ander tegen jou zegt, daaraan geef jij je eigen interpretatie. Dat gaat dus ook over jezelf. Word je daarom bewust van ‘het samen’, de verbinding, zodat je kunt horen wat de werkelijke boodschap voor jou is. Dan pas is er echt sprake van communicatie.  

Jef Beerends heeft een eigen praktijk voor coaching en begeleiding in Almen, www.debinnenweg.nl. Met zijn heldere kijk, en kennis over bewustwordingsprocessen begeleidt hij mensen op hun levenspad.