Lezingen najaar 2013

zondag 29 september 2013 - 10.30

VAN MACHT VIA KRACHT NAAR HEELHEID

lezing door Johan Oldenkamp
Voor steeds meer mensen wordt het volstrekt duidelijk dat we een zeer bijzondere tijd meemaken, waarin een fundamentele transformatie plaatsvindt. Ook al geeft het geheel soms een chaotische indruk, toch wordt voor steeds meer mensen duidelijk dat er een… Meer
zondag 13 oktober 2013 - 10.30

INTEGRALE ZEN – JE DAGELIJKSE LEVEN IS MEDITATIE

lezing door Maurice Knegtel
Meditatie is niet een techniek om in ons dagelijks leven te integreren. Nee, ons dagelijks bestaan is meditatie. Ons leven, precies zoals we het leiden, is meditatie. Dit stelt Maurice Knegtel, die daar een boek over heeft geschreven dat vorig jaar is … Meer
zondag 27 oktober 2013 - 10.30

HET LEVEN WAARVOOR JE IN DE WIEG BENT GELEGD(VOL)

lezing door Henk Fransen
Achter het leven van ieder van ons ligt een drijvende kracht … iets wil zich openbaren en manifesteren. Maar wat is dat ‘iets’? ”Wat is mijn levensdoel?” is een vaak gehoorde vraag. Henk Fransen zal die vraag proberen… Meer
zondag 10 november 2013 - 10.30

REGEER JE EIGEN KONINKRIJK De oude kennis (Atlantis) keert terug

lezing door Monique Timmers
Gedachten vormen aaneengeschakelde ketens van oorzaak en gevolg, levenslijnen genoemd, die onze werkelijkheid diep kunnen beïnvloeden. We kunnen met allerlei methodes zinvolle veranderingen teweeg brengen, maar waarom blijven we nog steeds zitten me… Meer
zondag 24 november 2013 - 10.30

HENDRIK NICOLAAS WERKMAN – geraakt door het mystieke vuur

lezing door Ruud Bartlema
Hendrik Nicolaas Werkman speelde in de jaren dertig van de vorige eeuw een belangrijke rol in de voorhoede van het kunstleven in Groningen. Zijn onconventionele manier van vormgeven wekte de belangstelling van Willem Sandberg, toen directeur van het Sted… Meer
zondag 08 december 2013 - 10.30

DE WAARDEN VAN DE NIEUWE TIJD VRAGEN OM VERDIEPING IN ONSZELF

lezing door Monique Leurink
In deze nieuwe tijd maken waarden van de Oude Tijd plaats voor waarden van de Nieuwe Tijd. Dat heeft te maken met een samenkomen van drie kosmische cycli, waardoor de oude waarden naar de achtergrond worden geschoven.  Hoe moeten we ons nu gaan verh… Meer