zondag 27 oktober 2013 - 10.30

HET LEVEN WAARVOOR JE IN DE WIEG BENT GELEGD(VOL)

lezing door Henk Fransen

Achter het leven van ieder van ons ligt een drijvende kracht … iets wil zich openbaren en manifesteren. Maar wat is dat ‘iets’? ”Wat is mijn levensdoel?” is een vaak gehoorde vraag.

Henk Fransen zal die vraag proberen te beantwoorden aan de hand van praktische en concrete voorbeelden die ons zullen raken en diep aan het denken zullen zetten over ons leven. Maar daar blijft het niet bij. In deze miniworkshop wil Henk ons laten ervaren wat ons levensdoel is en hoe we het moeiteloos kunnen manifesteren. Hij maakt daarbij gebruik van ‘de kracht van samen’ zodat deze workshop nog maandenlang zal doorwerken.

Wat je deze ochtend kunt verwachten is meer contact met je diepere levensbedoeling, een gevoel van respect voor de drijvende krachten achter je leven, bijzondere inzichten in scheppingsprocessen en een eenvoudige leidraad die je op koers kan houden in je leven.

Henk Fransen is arts en werkte in het stervenshuis van Moeder Teresa in Calcutta en in ziekenhuizen in Afrika. In Nederland specialiseerde hij zich in ons zelfgenezend vermogen en schreef twee boeken over dit onderwerp. Hij geeft geregeld  na- en bijscholingen aan artsen en psychologen. Zie zijn website: www.henkfransen.nl

 Kosten lezing: € 12,00