zondag 22 december 2013 - 10.30

ORFEO’S NIEUWE LIED over moraal en levensbeschouwing in de nieuwe tijd

lezing door Maarten Zweers

Wat zullen in deze nieuwe tijd de kenmerken zijn van religiositeit, wetenschap, politiek, economie, sociale en maatschappelijke verhoudingen en de relatie tussen alle levensvormen? Op al deze terreinen lijken revolutionaire transformaties in onze ideeën over wereld en leven, in doen en laten, handelen en moraal, onvermijdelijk. De veranderde tijdgeest lijkt zowel de wereld buiten ons als ons eigen wezen fundamenteel te veranderen. Hoe worden wij tot een andere levensbeschouwing en levenshouding gebracht? 

Bij de overgang naar de Europese cultuur en haar grote oriëntatie op het fysiek-materiële, verloor de mens de verbinding met zijn ziel. De aardgebonden slang doodde volgens de mythe Orfeo’s zielemaat Eurydice. Nostalgisch terugblikken naar wat verloren ging, bracht haar niet terug in het aardse leven.

Maar nu, na een cultuur vol nieuwe levenslessen, zullen wij met ‘een nieuw lied’ en de blik vooruit de verbinding met onze Eurydice weer kunnen gaan herstellen. We moeten weer ‘hele’, ‘integere’ mensen worden. Met de dag wordt van ons op alle fronten van leven- of we dat nu willen of niet – integraal denken, integratie en integriteit gevraagd. Alleen wie als een herboren Orfeo door een nieuw ‘levenslied’ zijn ziel – zijn Eurydice – hervindt en vanuit die innerlijke heelheid ‘integer’ leert zingen, zal in harmonie met de nieuwe tijdgeest kunnen handelen en leven. De nieuwe tijdgeest zal de mens door de verworvenheden van de oude cultuur aanzetten tot hogere levensdoelen en zijn levensbeschouwing enorm verwijden.

In de donkere decembermaand en helemaal in de kersttijd herdenken wij de geboorte van nieuw leven, in het bijzonder de geboorte van de mens die ons met zijn christusboodschap een revolutionaire nieuwe levensvisie en levenshouding  zou gaan voorhouden.  Het leven dwingt ons opnieuw tot een nieuwe levensvisie en levenshouding. Het zal ons ertoe brengen de christelijke boodschap weer op te pakken in een vernieuwde en gerijpte vorm.

Maarten Zweers zal zijn voordracht onderbouwen met vele muzikale fragmenten.

Maarten Zweers is Delfts ingenieur. Na zijn afstuderen koos hij voor de richting van de kunst, zang, opera, het muziektheater. Hij was tien  jaar theaterdirecteur en theaterbelichter. Sinds 1988 is hij zelfstandig muziekdramaturg.

 Kosten lezing: € 12,00