zondag 29 september 2013 - 10.30

VAN MACHT VIA KRACHT NAAR HEELHEID

lezing door Johan Oldenkamp

Voor steeds meer mensen wordt het volstrekt duidelijk dat we een zeer bijzondere tijd meemaken, waarin een fundamentele transformatie plaatsvindt. Ook al geeft het geheel soms een chaotische indruk, toch wordt voor steeds meer mensen duidelijk dat er een (Goddelijke) samenhang is en er een bedoeling achter zit. Dat kunnen we ‘Het Grotere Plaatje’ noemen. Het kernwoord in dit grotere plaatje is ‘bewustzijn’ waar het feitelijk allemaal om draait. Johan Oldenkamp zal deze ochtend zijn inzichten met ons delen om de contouren van ‘Het Grotere Plaatje’ duidelijker te maken. Hij geeft daarbij zijn visie op onze werkelijkheid en de grote transformatie die daarin gaande is. Hij legt daarbij de nadruk op de sprong naar het allerhoogste niveau van bewustzijn. Dat niveau noemt hij Heelheidsbewustzijn. De sprong daar naartoe is die van dualiteit naar heelheid. De bewustzijnssprong die daaraan vooraf gaat is die van macht naar kracht. Omdat velen zelfs die sprong nog niet hebben gemaakt, staat Johan daar in zijn presentatie uitgebreid bij stil.

Dr. Johan Oldenkamp is opgeleid als psycholoog, kennistechnoloog en bedrijfskundige gespecialiseerd in kennis, leren en (artificiële) intelligentie. Tot hij zijn eigen weg insloeg, werkte hij onder meer als onderzoeker, consultant en lector. Zijn behoefte om alles te willen doorgronden heeft geleid tot het schrijven van 27 boeken en meer dan honderd deels wetenschappelijke artikelen. In zijn werk laat Johan Oldenkamp zien, dat onze samenleving, inclusief wetenschap, onderwijs, technologie, gezondheidszorg en bestuur, niet is gebaseerd op heelheid, maar op verdeeldheid. Herstellen we die heelheid, dan verdwijnen al de ongewenste effecten van die verdeeldheid.

 Kosten lezing: € 12,00