zondag 10 november 2013 - 10.30

REGEER JE EIGEN KONINKRIJK De oude kennis (Atlantis) keert terug

lezing door Monique Timmers

Gedachten vormen aaneengeschakelde ketens van oorzaak en gevolg, levenslijnen genoemd, die onze werkelijkheid diep kunnen beïnvloeden. We kunnen met allerlei methodes zinvolle veranderingen teweeg brengen, maar waarom blijven we nog steeds zitten met klachten, vastgeroeste conditioneringen en pijnplekken? Waarom blijven bepaalde neerhalende gedachten ons leven beïnvloeden en leven we niet of te weinig vanuit onze authentieke kracht?

Om verlossing te vinden hoef je niet naar het verleden terug te keren, het verleden is voorbij. Toch kunnen oude herinneringen zich blijven opdringen. Ook bij Monique zelf gebeurde dat. Diepgaand zelfonderzoek bracht een soort doorbraak waarbij ze zich realiseerde dat ze haar realiteit kon veranderen. Ze kreeg inzichten, ze voelde een innerlijk weten dat heel vertrouwd voelde, een oude kennis die haar aan Atlantis deed denken.

Wij kunnen leren weer in verbinding te staan met onze authentieke kracht, volgens ons goddelijk plan. We zijn geen slachtoffer. Alles is aanwezig, we kunnen kiezen, zelf bepalen welke levenslijnen we willen bewandelen. Geen paden van zwaarte en beperking maar van liefde, overvloed en geluk. Scheppers van een nieuw leven, een nieuw koninkrijk en een nieuwe wereld.

Monique Timmers is energetisch/natuurgeneeskundig therapeute  en welzijnscoach. Ze werkt al 26 jaar met mensen in haar praktijk in Roermond en Waldfeucht in Duitsland. Ze heeft acht boeken geschreven, alle uitgegeven bij Schors, waaronder  ‘Atlantis herleeft’ en ‘Regeer je eigen Koninkrijk’.
Zie ook haar website: www.moniquetimmers.nl

 Kosten lezing: € 12,00