zondag 08 december 2013 - 10.30

DE WAARDEN VAN DE NIEUWE TIJD VRAGEN OM VERDIEPING IN ONSZELF

lezing door Monique Leurink

In deze nieuwe tijd maken waarden van de Oude Tijd plaats voor waarden van de Nieuwe Tijd. Dat heeft te maken met een samenkomen van drie kosmische cycli, waardoor de oude waarden naar de achtergrond worden geschoven.  Hoe moeten we ons nu gaan verhouden tot de nieuwe waarden? Welke weg te bewandelen? En hoe moeten we ons verhouden tot groepen mensen die krampachtig blijven vasthouden aan oude waarden? Om te gaan leven vanuit nieuwe waarden is een andere levenshouding nodig, een verdieping in ons individuele bewustzijn.

Als mens hebben we twee afkomsten. De ene, vanuit de bloedlijn, is onze eerste geboorte. Van daaruit hebben we een persoonlijkheid opgebouwd. De andere, de tweede geboorte, is de kosmische lijn, die direct is verbonden met onze ziel en essentie. De Nieuwe Tijd vraagt van ons, dat we onze tweede geboorte net zoveel aandacht gaan geven als onze eerste geboorte. Dat betekent dat we ons identificatiepunt kunnen verschuiven van persoonlijkheid naar essentie. Als je je bewust wordt van je essentie, word je je bewust van je kosmische identiteit. Dat houdt ook weer in, dat we ons niet alleen persoonlijk maar ook essentieel gaan ontwikkelen. Want deze dimensie die bij de meeste mensen aanvankelijk versluierd is doordat de persoonlijkheid nog teveel ruimte inneemt, is de opening naar je innerlijke ruimte. Jouw essentie is een individueel deel van jezelf, met een eigen kleur, een eigen vibratie en…een zeer persoonlijke toegangsdeur.

Deze lezing gaat ook over de tweede, essentiële geboorte. Zo kunnen we gaan leven in de nieuwe energie. Dit impliceert het openen van het individuele kosmische geboortekanaal. Juist nu, in deze historische tijd van grote transformatie is het belangrijk dat we onszelf op een nieuwe manier leren kennen om onszelf te openen voor de nieuwe energie. Daar ligt de unieke en onuitputtelijke bron van creativiteit naar scheppend leven. Van dualiteit naar eenheid, van ratio naar intuïtie, van de buiten- naar de binnenwereld.

Monique Leurink is spiritueel astroloog en heeft haar eigen opleiding Spirituele Astrologie: Luna Negra. Ook geeft zij leiding aan de nieuwe opleiding Nieuwe Tijdstrainer voor niet-astrologen in binnen- en buitenland. Monique woont en werkt zowel in Nederland als in het Katharengebied van Zuid-Frankrijk, waar zij ook workshops geeft.

 Kosten lezing: € 12,00