Lezingen najaar 2011

zondag 25 september 2011 - 10.30

DE "GEHEIME" APOCRIEFE GESCHRIFTEN

lezing door Jacob Slavenburg
Nieuwe Mens zondag 25 september 2011 - 10.30 uur DE ‘GEHEIME’ APOCRIEFE GESCHRIFTEN l e z i n g d o o r J a c o b S l a v e n b u r g  In de eerste eeuwen van het christendom is er veel geschreven: evangeliën, brieven, ope… Meer
zondag 02 oktober 2011 - 10.30

EVA DE TWEE MARIA'S EN ISIS:een verrassende gelijkenis(VOL)

lezing door Bram Moerland
zondag 2 oktober 2011 - 10.30 uur EVA, de TWEE MARIA’S en ISIS: een verrassende gelijkenis l e z i n g d o o r B r a m M o e r l a n d Christenen zijn gewend het paradijsverhaal uit het Oude Testament over Adam en Eva op een bepaalde manier te … Meer
zondag 16 oktober 2011 - 10.30

KEN U ZELVE

lezing door Viathou Peletier
zondag 16 oktober 2011 - 10.30 uur KEN U ZELVE l e z i n g d o o r V i a t h o u Pe l e t i e r Ben je nieuwsgierig naar de oeroude kennis over jezelf? Die kun je vinden in boeken van grote filosofen, theosofen, theologen, ingewijde meesters en zelfs … Meer
zondag 30 oktober 2011 - 10.30

HET ONTWAKEN VAN JE 13 HARTSKWALITEITEN

lezing door Gabriela en Reint Gaastra-Levin
zondag 30 oktober 2011 - 10.30 uur HET ONTWAKEN VAN JE DERTIEN HARTSKWALITEITEN - de Maria Magdalena Code II l e z i n g d o o r G a b r i e l a e n R e i n t G a a s t r a - L e v i n De afgelopen jaren heeft de mensheid Maria Magdalena weer als partn… Meer
zondag 06 november 2011 - 10.30

STADSVERLICHTING:de kracht van de stilte

lezing door Tijn Touber
zondag 6 november 2011 - 10.30 uur STADSVERLICHTING de kracht van de stilte l e z i n g d o o r Ti j n To u b e r Hoe kun je bijdragen aan een betere wereld? Het antwoord luidt meestal: begin bij jezelf. En dat hoef je niet eens alleen te doen. Tijn T… Meer
zondag 20 november 2011 - 10.30

MYSTIEKE PLEKKEN

lezing door J.W.Verkerk A.Loots
zondag 20 november 2011 - 10.30 uur MYSTIEKE PLEKKEN, l e z i n g d o o r J a n W i l l e m Ve r k e r k & A n n e m i e k e L o o t s Jan Willem Verkerk werd als fulltime fotograaf aangetrokken door bijzondere plekken die voor hem een mystieke uits… Meer
zondag 11 december 2011 - 10.30

HET LICHT SCHIJNT IN DE DUISTERNIS(VOL)

lezing door Maarten Zweers
zondag 11 december 2011 - 10.30 uur HET LICHT SCHIJNT IN DE DUISTERNIS een muzikale collage over hoop, licht en integriteit l e z i n g d o o r M a a r t e n Z w e e r s ‘Klanken van Levenskunst’. Naar de overtuiging van Maarten Zweers is l… Meer