zondag 11 december 2011 - 10.30

HET LICHT SCHIJNT IN DE DUISTERNIS(VOL)

lezing door Maarten Zweers
zondag 11 december 2011 - 10.30 uur
HET LICHT SCHIJNT IN DE DUISTERNIS
een muzikale collage over hoop, licht en integriteit
l e z i n g d o o r M a a r t e n Z w e e r s
‘Klanken van Levenskunst’. Naar de overtuiging van Maarten Zweers is levenskunst het zoeken naar de harmonie met de orde in de kosmos. Daar grijpt alles ordelijk in elkaar, niets is er voor niets.
Willen wij in deze wereld, die afstevent op een mondiale samenleving, overeind blijven, dan hebben wij harmonie nodig. Wij hebben behoefte aan grote perspectieven, aan inzichten; deze worden zichtbaar in de werken van grote kunstenaars. Het krachtenspel achter de zichtbare werkelijkheid is steeds in hun werken op symbolische wijze terug te vinden.
Wat hebben dichters en componisten ons in deze roerige tijden nu te zeggen? Wat raakt ons en wat zegt ons dat? Wat doen klanken met ons en herkennen wij onze eigen klank?
Aan de hand van muzikale fragmenten uit opera’s en symfonieën formuleert Maarten Zweers voor ons gedachten over hoop, licht en integriteit. De rijke ideeënwereld van onze grootste dichters en componisten is een onuitputtelijke bron van inspiratie voor hoofd en hart. Geen enkele voorkennis of muzikale ervaring is vereist voor deze lezing.
Het wordt een ochtend van genieten en luisteren naar zuivere klanken.
Maarten Zweers is Delfts ingenieur. Na zijn afstuderen koos hij niet voor de techniek, maar voor de richting van de kunst, zang, opera’s, het muziektheater. Hij was tien jaar theaterdirecteur, theaterbelichter en is sinds 1988 zelfstandig muziekdramaturg.