zondag 16 oktober 2011 - 10.30

KEN U ZELVE

lezing door Viathou Peletier
zondag 16 oktober 2011 - 10.30 uur
KEN U ZELVE
l e z i n g d o o r V i a t h o u Pe l e t i e r
Ben je nieuwsgierig naar de oeroude kennis over jezelf? Die kun je vinden in boeken van grote filosofen, theosofen, theologen, ingewijde meesters en zelfs mystici. Maar wat als we vanuit ons hart onze eigen levenshouding tegen het licht gaan houden? Hartkennis vind je niet in boeken.
Iedere geïnteresseerde wil iets betekenen voor het welzijn van Moeder Aarde en zoekt naar een manier om als Nieuw Mens in een samenwerkingsverband zijn of haar eigenheid in de stof bij te dragen. Maar wie is nu eigenlijk deze ‘Nieuwe Mens’? De mens die zichzelf kent? Ken jij jezelf eigenlijk? Wie ben je? Hoe ziet de Go(e)de mens eruit die leeft volgens de Waarheid? En wat is de Waarheid in deze illusionaire wereld?
‘Zij die spreken weten niet, en zij die weten spreken niet’ (Boeddha).........’
Als we het in stilte denken te ‘weten’, HOE passen we dit toe in ons leven? Voelen en ervaren we dit dan ook? Hoe blijf je staan in je soevereine kracht met al je visionaire ideeën, liefdevolle levenshouding, taak of ziele-opdracht, in een wereld van innerlijke onwetendheid, wat leidt tot desillusie en zelfdestructie?
‘In alles; de Al les, ligt De weg naar Uzelve besloten...’
Een inzicht HOE deze weg herkend wordt, om vervolgens ‘vleugel aan vleugel te kunnen vliegen met de Grote Geest opdat wij het lied van het Leven kunnen zingen...’ zoals de Hopi’s dit zo mooi zeggen, dat gaan wij delen. Go(e)d geaard ofwel Goddelijk in verbinding met Moeder Aarde.
Viathou Peletier zegt over zichzelf: “Ik ben opgegroeid in de natuur en heb geleerd mijzelf af te stemmen op sferen. Ik leef in en met verschillende bewustzijnslagen, in contact met alles wat leeft en is. Ik leer steeds meer onderscheid maken tussen waar en niet-waar. Ik sta voor eerlijkheid, openheid en rechtvaardigheid en zet mij in voor Hoederschap van de Aarde. Ik ben erg gevoelig voor schoonheid, harte-warmte, harmonie en nieuwe technische ontwikkelingen die een bijdrage leveren aan een gezonde Aarde en wil, afgestemd op de kosmische wetten, daar graag een steentje aan bijdragen. Zie ook www.hoogdeelen.nl