zondag 02 oktober 2011 - 10.30

EVA DE TWEE MARIA'S EN ISIS:een verrassende gelijkenis(VOL)

lezing door Bram Moerland
zondag 2 oktober 2011 - 10.30 uur
EVA, de TWEE MARIA’S en ISIS:
een verrassende gelijkenis
l e z i n g d o o r B r a m M o e r l a n d
Christenen zijn gewend het paradijsverhaal uit het Oude Testament over Adam en Eva op een bepaalde manier te lezen. Er bestaat, zo lijkt het, een heldere afspraak over de betekenis daarvan. Eva is de zondares die zich laat verleiden door de slang en daarna zelf haar man Adam verleidt. Jahweh ontsteekt in woede en verdrijft de mens uit het paradijs. Met dat verhaal wordt in de kerkelijke uitleg de zondeval aan de vrouw gekoppeld.
Maar in gnostische teksten uit de begintijd van het christendom staat een heel andere uitleg met een totaal andere betekenis van Eva. Die teksten werden in 1945 teruggevonden bij Nag Hammadi, in Egypte. In die gnostische visie is Eva niet de zondares, maar juist iemand die de mens verlossing brengt.
Een andere vrouw die kerkelijk traditioneel in een kwaad daglicht is gesteld is Maria Magdalena. Ook de toegekende betekenis aan Maria Magdalena als boetvaardige zondares is niet houdbaar in het licht van de teruggevonden gnostische teksten. Wie was Maria Magdalena dan wel? En hoe zit het met moeder Maria? Was zij werkelijk voor en na de geboorte van Jezus nog lichamelijk maagd? Kunnen we ook dat anders zien?
Als we de verhalen over deze vrouwen, Eva, moeder Maria en Maria Magdalena niet
zien als letterlijke geschiedenis, maar als symboliek van de menselijke ziel, in de gnostische zienswijze dus, dan blijkt er een geheel andere betekenis in verscholen te zijn dan de traditioneel christelijke. Die heeft alles te maken met de Egyptische godin Isis en met de twee Maria’s uit het Nieuwe Testament. Dat heeft ook gevolgen voor de rol van de vrouw in het hedendaagse leven.
Bram Moerland was docent cultuurfilosofie. Hij heeft enkele boeken geschreven over de gnostiek. Zijn laatste boek is ‘Schatgraven in Thomas, de oorspronkelijke betekenis van het Thomas-evangelie’. Meer daarover op zijn website: www.brammoerland.com