zondag 30 oktober 2011 - 10.30

HET ONTWAKEN VAN JE 13 HARTSKWALITEITEN

lezing door Gabriela en Reint Gaastra-Levin
zondag 30 oktober 2011 - 10.30 uur
HET ONTWAKEN VAN JE DERTIEN HARTSKWALITEITEN
- de Maria Magdalena Code II
l e z i n g d o o r G a b r i e l a e n R e i n t G a a s t r a - L e v i n
De afgelopen jaren heeft de mensheid Maria Magdalena weer als partner van Jezus omarmd. Nu is het tijd voor haar leringen, die men 2000 jaar geleden nog niet begreep.
Maria Magdalena maakt duidelijk dat wij allen Goddelijke wezens zijn en dat wij in feite alleen maar bezig zijn om ons dat bewust te worden en ons te herinneren.
Vanuit de spirituele dimensie heeft Maria Magdalena haar openbaringen aan Gabriela en Reint doorgegeven. In 2007 verschenen haar eerste openbaringen die als titel kregen ‘De Maria Magdalena Code I’. Haar nieuwe openbaringen hebben de titel gekregen van ‘Het ontwaken van je dertien hartskwaliteiten’.
Maria Magdalena reikt de mensheid hiermee een overzichtelijke en liefdevolle methode aan om ons hart te openen. Aan de hand van de dertien belangrijkste dualistische emoties brengt ze de mensen in beweging om zeer gericht met zichzelf aan de slag te gaan en zichzelf te helen.
Zij voegt een geheel nieuw spectrum van inzichten en begrippen toe aan de spirituele dimensie van de mens en geeft ons de sleutel tot de verborgen mechanismen achter de zoektocht naar onze Goddelijke essentie op Aarde.
Drs. Gabriela Levin studeerde medicijnen met de specialisatie psychiatrie en psychotherapie aan de universiteit van Buenos Aires. In 1986 begon ze een eigen praktijk als antroposofisch arts en psychotherapeute in Buenos Aires. In 1990 vestigde zij zich in Nederland. Nu heeft zij een praktijk voor holistische geneeskunde en psychologische therapie en geeft samen met haar echtgenoot Reint Gaastra trainingen voor hun eigen bedrijf ‘Follow Your Heart Opleidingen en Uitgeven’. Mr.Reint Gaastra studeerde rechten in Utrecht, werkte onder meer bij Kluwer, is sinds 1997 zelfstandig werkzaam als communicatietrainer en journalist, en heeft een eigen coachings- en trainingspraktijk.
Zie ook: www.followyourheart.nl