zondag 25 september 2011 - 10.30

DE "GEHEIME" APOCRIEFE GESCHRIFTEN

lezing door Jacob Slavenburg

Nieuwe Mens
zondag 25 september 2011 - 10.30 uur
DE ‘GEHEIME’ APOCRIEFE GESCHRIFTEN
l e z i n g d o o r J a c o b S l a v e n b u r g


 In de eerste eeuwen van het christendom is er veel geschreven: evangeliën, brieven, openbaringen, (ver)handelingen en andere teksten. Slechts enkele daarvan zijn opgenomen in het Nieuwe Testament, dat werd samengesteld toen er al sprake was van een door de orthodoxie gevormde leer.
Veel inspirerende en vaak ontroerende geschriften, getuigen van een indringende spiritualiteit, zijn toen door de kerk vernietigd. Een deel van deze boeiende literatuur is teruggevonden.
Het is een bont gekleurde verzameling van geschriften uit verschillende
richtingen binnen het vroege pluriforme christendom.
Jacob Slavenburg zal ons tijdens deze lezing kennis laten maken met deze boeiende geschriften.
Drs. Jacob Slavenburg is cultuurhistoricus en auteur van diverse werken over het vroegste christendom, esoterie, de hermetische traditie en de gnosis.
Hij is mede-vertaler van de Nag Hammadi-geschriften in het Nederlands en redacteur van ‘Het Grote Boek der Apokriefen’.