Lezingen voorjaar 2009

zondag 25 januari 2009 - 10.30

Egypte en het Christusbewustzijn van Atlantis tot 2012

lezing door Annemiek Zant
Egypte heeft een grote rol gespeeld in het terugbrengen op aarde van het Christus Bewustzijn. Dat bewustzijn, de herinnering aan de verwezenlijking van de opstanding van de mens, was door de val van Atlantis verloren gegaan. Het goddelijk plan was om de v… Meer
zondag 01 februari 2009 - 10.30

Staat de toekomst vast?

lezing door Daan Akkerman
Hoe vaak hoor je mensen niet zeggen: "dat moest zo zijn" of erger nog als iemand sterft: "het was zijn of haar tijd". Alsof er een voorbestemming is, waardoor wij mensen marionetten zijn van een Opperwezen dat ons bespeelt naar zijn grillen.Waar wij mensen… Meer
zondag 22 februari 2009 - 10.30

De Kabbala en de levensboom

lezing door Magda Ende
Bewustwording is het doel van elke spirituele weg, zo ook van de Kabbala. Het Hebreeuwse woord 'kabbala' betekent 'ontvangen' en staat voor het ontvangen van kennis en wijsheid op directe wijze, zonder tussenkomst of via een leraar. Het woord is in de loo… Meer
zondag 08 maart 2009 - 10.30

De mystiek van de Matthäus Passion

lezing door Govert Jan Bach
Deze grootste muzikale schepping ooit is een complex meesterwerk. Er zijn allerlei lagen in aan te wijzen, de tekst uit het evangelie van Matthäus, de koraalteksten voor de liederen en de poëzie van recitatieven en aria's. Maar steeds worden we geco… Meer
zondag 22 maart 2009 - 10.30

Het vermoeden

lezing door Els Thissen
"Niets werkelijks kan bedreigd worden. Niets onwerkelijks bestaat. Hierin ligt de vrede van God." Deze zinsnede gaat vooraf aan de inleiding van 'Een Cursus in Wonderen', een boek dat het leven van Els Thissen veranderde. De Cursus in Wonderen, ald… Meer
zondag 26 april 2009 - 10.30

De heilige geometrie van de schepping

lezing door Rik Hoevers
Piramides, kristallen, labyrinten, bloemen en mandala's zijn gevormd volgens dezelfde onderliggende principes. Deze kennis is eeuwenlang bewaard gebleven in de mysteriescholen. Juist nu helpt deze kennis ons om te gaan met de wereld. Door de geometrische p… Meer
zondag 17 mei 2009 - 10.30

Rumi, dichter en mysticus

lezing door Gert ( Khidr) Braakman
Waarschijnlijk is er geen dichter die zoveel media aandacht krijgt als de Perzische Soefi dichter Jalal-ad-Din Rumi. De Unesco besteedde twee jaar geleden veel aandacht aan hem door 2007 uit te roepen tot Internationaal Rumi Jaar. Al die aandacht is mee… Meer
zondag 07 juni 2009 - 10.30

De Maria Magdalena code

lezing door Gabriela en Reint Gaastra-Levin
Maria Magdalena als partner van Jezus is ons de afgelopen jaren mede door De Da Vinci Code vertrouwd geworden. Nu is het tijd voor haar leringen. Leringen die men 2000 jaar geleden nog niet begreep. In haar nieuwe Evangelie met de titel 'De Maria Magdal… Meer