zondag 26 april 2009 - 10.30

De heilige geometrie van de schepping

lezing door Rik Hoevers

Piramides, kristallen, labyrinten, bloemen en mandala's zijn gevormd volgens dezelfde onderliggende principes. Deze kennis is eeuwenlang bewaard gebleven in de mysteriescholen. Juist nu helpt deze kennis ons om te gaan met de wereld. Door de geometrische patronen van de schepping te leren kennen, creëren we een nieuwe balans in ons bewustzijn.

Voor het eerst in lange tijd komt de wijsheid van de heilige geometrie nu ook buiten de mysteriescholen beschikbaar. Via de boeken van bv. Drunvalo Melchizedek zijn steeds grotere groepen mensen bekend met begrippen als het Merkabah-veld en het Christus Bewustzijnsraster. Interessant genoeg zijn ook de pictogrammen van de graancirkels voorbeelden van heilige geometrische patronen.

Heilige geometrie wordt niet bestudeerd met het rationele intellect alleen. Minstens zo belangrijk is de intuïtieve verbinding die we maken met de vormen doordat ze resoneren in ons hart. Want ook wijzelf zijn onderdeel van de schepping en ook wij zijn gevormd naar deze patronen. Door ons te verdiepen in de heilige geometrie begint ook ons eigen systeem zich uit te lijnen, 'to align'. Op dit moment, als de geometrie in onszelf wakker wordt, worden de patronen van de schepping 'heilig'.

In deze lezing gaan we op reis door de wereld van de heilige geometrie. Deze reis wordt toegelicht vanuit zowel mentaal als spiritueel perspectief. Je hoeft geen wiskundeknobbel te hebben om alles te kunnen volgen.

Rik Hoevers is afgestudeerd in filosofie en letteren. Hij werkte tien jaar in de I.T. en begeleidt tegenwoordig kinderen met autistische aandoeningen, naast de lezingen en workshops die hij geeft.