zondag 22 maart 2009 - 10.30

Het vermoeden

lezing door Els Thissen

"Niets werkelijks kan bedreigd worden.
Niets onwerkelijks bestaat.
Hierin ligt de vrede van God."

Deze zinsnede gaat vooraf aan de inleiding van 'Een Cursus in Wonderen', een boek dat het leven van Els Thissen veranderde.

De Cursus in Wonderen, aldus de inleiding, "beoogt niet de betekenis van liefde te onderwijzen, want dat gaat wat onderwezen kan worden te boven. Hij beoogt echter wel de blokkades weg te nemen voor het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde, die jouw natuurlijk erfgoed is. Het tegendeel van liefde is angst, maar wat alomvattend is kent geen tegendeel."

Het boek gaf de antwoorden waarnaar Els Thissen van jongs af aan op zoek was geweest, met als grote vraag: hoe word ik gelukkig? Die antwoorden had ze niet gevonden in al haar opleidingen, eerst bij de politie, toen tot meester in de rechten, op de kunstacademie en ook niet in Reiki of macrobiotiek. De inzichten kwamen wel uit de Cursus. Els Thissen: "Er kwam een stilte van binnen die een soort onverstoorbaarheid heeft. Niet van 'het interesseert me niet', maar een zachte vriendelijke mededogende aanwezigheid".

Nu is Els Thissen trainer en coach en is ze voor velen een inspirator. Steeds stelt ze de vraag: "Ben je bereid overal liefde in te zien? Liefde is de essentie, het is je natuurlijk erfgoed."