zondag 08 maart 2009 - 10.30

De mystiek van de Matthäus Passion

lezing door Govert Jan Bach

Deze grootste muzikale schepping ooit is een complex meesterwerk. Er zijn allerlei lagen in aan te wijzen, de tekst uit het evangelie van Matthäus, de koraalteksten voor de liederen en de poëzie van recitatieven en aria's. Maar steeds worden we geconfronteerd met beelden en personages die we moeilijk kunnen thuisbrengen. Zoals de dochters van Jeruzalem, de liefste, Sion. Deze komen uit de bruidsmystiek die in de dagen van Bach een ieder bekend was. Het was het taaleigen om de sterkste gevoelens van liefde, verbondenheid én gemis weer te geven.

Het zijn hoofdthema's van de Matthäus Passion. Deze bijzondere vorm van mystiek is eigenlijk de belangrijkste sleutel tot beter begrip en beleving van de Passion. Govert Jan Bach zal ook de andere sleutels tot beter begrip bespreken, maar zich vooral richten op deze sleutel. Het gaat om de beleving. Maar die beleving is puurder als we de uitgangspunten beter kennen. Geluid en mogelijk beeld zullen bij deze lezing worden gebruikt.

Govert Jan Bach is als pastoraal psycholoog werkzaam in de gezondheidszorg en is daarnaast psychotherapeut (Voice Dialogue). Hij werkt o.a. met aandachtsmeditatie (mindfulness) en muziek, en schrijft onder meer over aandacht, depressie en de beleving van de Matthäus Passion door een seculier publiek.