zondag 22 februari 2009 - 10.30

De Kabbala en de levensboom

lezing door Magda van der Ende

Bewustwording is het doel van elke spirituele weg, zo ook van de Kabbala. Het Hebreeuwse woord 'kabbala' betekent 'ontvangen' en staat voor het ontvangen van kennis en wijsheid op directe wijze, zonder tussenkomst of via een leraar.

Het woord is in de loop van de eeuwen aanduiding geworden voor alle mystieke ervaring en kennis die zich binnen de joodse en christelijke tradities hebben opgehoopt. Overdracht van kennis en inzicht over de mens, de wereld en de relatie met God, vindt binnen de traditie plaats met behulp van de figuren van de levensboom en de ladder van Jacob. Het leren kennen van die figuren is dan ook een belangrijk onderdeel van scholing in de kabbala.

Zowel de boom als de ladder staat symbool voor het mogelijk maken van contact tussen beneden en boven of, zoals we het in deze tijd zeggen, buiten en binnen.

Na een korte inleiding over de geschiedenis van de Kabbala staat de uitleg van de levensboom centraal. Met behulp van bijbelverhalen en praktische voorbeelden uit het dagelijkse leven worden de tien kwaliteiten van de levensboom, de sefirot, toegelicht.

Magda van der Ende studeerde theologie in Utrecht en Roemenië. Van 1979 tot 2005 gaf ze lezingen en trainingen over geweldloze sociale verandering in binnen- en buitenland, onder meer in Hongarije, Roemenië en Bosnië-Herzegovina. Sinds 1979 verdiept zij zich ook in de kabbala. Ze heeft een van de boeken vertaald van haar leraar Z'ev ben Shimon Halevi "Kabbala en Exodus".