zondag 27 januari 2013 - 10.30

Egypte, bakermat van het jonge christendom

lezing door Tjeu van den Berk

De grote mythen van het jonge Christendom zijn niet ontstaan in het orthodoxe Jeruzalem, het klassieke Athene of in het wettische Rome. Ze ontstonden in de smeltkroes van het gnostieke Alexandrië. Daar ontleende een groep niet-orthodoxe joden, zij het meestal onbewust, haar identiteit aan een religie die al drieduizend  jaar in Egypte bestond.

Tjeu van den Berk heeft zich afgevraagd waar die typisch on-joodse thema’s in het Christendom vandaan komen: een drieëne godheid, een vader die een zoon voortbrengt, een kind dat uit een maagd wordt geboren, god en mens is, sterft, afdaalt in de onderwereld en na drie dagen verrijst?
 
Al deze archetypische symbolen kwamen niet uit het beeldloze Judea maar uit het beeldrijke Oude Egypte. De evangelist zei het al: ‘uit Egypte heb ik mijn Zoon geroepen.’

In zijn boek ‘Het Oude Egypte, bakermat van het Jonge Christendom’ gaat Tjeu terug naar de bronnen van de Nijl. Zoals hij zegt: “De mythe van Christus is een geschenk van de Nijl!”

Dr. Tjeu van den Berk was werkzaam aan de Katholieke Universiteit in Utrecht. Hij heeft verscheidene boeken geschreven waarin het denken van Carl Gustav Jung centraal staat.  Hij schreef onder meer ‘Die Zauberflöte, een alchemistische allegorie’, Het mysterie van de hersenstam’ en ‘Eigenzinnig kunstzinnig. De visie van Carl Gustav Jung op kunst’.

Kosten lezing: €  12,00