zondag 26 januari 2020 - 10.30

LEZING EN KLANKSCHALEN-MEDITATIE

lezing door Frank Mannens

Van  oudsher is er al een wiskundige samenhang tussen klank en kosmos. In de esoterie wordt klank beschouwd als grondslag van alle materie. In de loop der jaren is onmiskenbaar aangetoond dat klank daadwerkelijk vormkracht heeft. Klank, kosmos en materie stammen uit dezelfde oerbron. 

Alle materie komt dus voort uit een kosmisch klankspel. Maar de mens is zich daar vaak niet van bewust. Alle materiële voorwerpen hebben een klank met een bepaalde grondtoon en resonantie. Alle levende wezens hebben een grondtoon en resonantieniveau. Als je de tonen en resonantiefrequentie op elkaar afstemt, vloeien ze in elkaar over. De toon vult dan het hoofd en bij een bepaalde frequentie ontstaat er een trancetoestand die vergelijkbaar is met het reciteren van een mantra. Bij een andere frequentie gaat het hele lichaam resoneren. 

In de lezing zal Frank het hebben over klankschalen: de zin en onzin wat er over klankschalen wordt geschreven. Hij zal het hebben over de diversiteit aan klanken en trillingen die de schalen voortbrengen en welk effect dit kan hebben op het menselijk lichaam. Denk daarbij aan de chakra’s (levenslijnen in het lichaam) die door de klanken beïnvloed kunnen worden. Ook de ‘stilte’ wordt benoemd. Voor Frank is stilte ook een klank en is een belangrijk onderdeel in zijn klankschaalmeditaties.    
Frank Mannens gebruikt de klankschalen om rustgevende klanken te laten ervaren. De klankschaal brengt iedereen daar waar hij hoort te zijn. 
Zijn klankschaalmeditatie bestaat uit drie onderdelen: een korte geleide meditatie, de klankschaalmeditatie en als afsluiting een moment van stilte.

In de pauze en na afloop kunnen er klankschalen worden gekocht.

Frank Mannens is geboren in 1953 in het Limburgse dorp Schinnen en al jaren woonachtig in Amsterdam. 
Hij was als groepsleider werkzaam in kinderopvangtehuizen. 
Vervolgens werkte hij 16 jaar voor de Gemeente Amsterdam op verschillende afdelingen. 
Van 2002 tot september 2018 werkte hij in spiritueel centrum de Roos. 
Met het pensioen langzaam in zicht nam hij ontslag om zich nog meer te kunnen richten op zijn grote passie: het geven van klankschaalmeditaties-cq concerten, alleen of ism anderen. 
Daarnaast volgde Frank een healing jaartraining bij het Spiritueel Psychologisch Initiatief, gevolgd door Reiki-inwijdingen. 
In Amerika werd hij opgeleid tot rebirthing therapeut.  www.frankklank.nl