zondag 24 maart 2019 - 10.30

LEVENSKUNST EN ONZE INNERLIJKE VERMOGENS, ONTDEK DE DIEPERE BEWUSTZIJNSNIVEAUS

lezing door Jan Taal

Het innerlijk heeft een geheel eigen taal. Het spreekt in beelden en intuïtieve gewaarwordingen en het heeft een dynamiek die voorbij gaat aan ons ‘gewone’ intellect. Het is de innerlijke beeldenwereld die de centrale arena is van wie we zijn en van onze mogelijkheden, onze drijfveren, verlangens, complexen, trauma’s, potenties en talenten. Met imaginatie (verbeelden) kun je leren navigeren in die binnenwereld. 

Tijd en ruimte vertegenwoordigen voor het ‘gewone’ bewustzijn de vier dimensies. In imaginatie, de verbeelding, is er sprake van een vijfde dimensie, waar tijd en ruimte betrekkelijke gegevens zijn. In de verbeelding is alles mogelijk. Hier is het waar de mens volledig vrij kan zijn. Het is het domein van het ‘Grotere Zelf’, waar de manier waarop wij in het leven staan gevormd wordt. 

Het is in dit Grotere Zelf waar bronnen gevonden kunnen worden om uitdagingen aan te gaan en waar spiritualiteit zich openbaart.

Het beeldend vermogen is niet iets wat aangeleerd is, het is aangeboren, ingeschapen. Verbeelden is wat de mens voortdurend doet, voor een heel groot deel onbewust, net als ademen. Met imaginatie kan je het beeldend vermogen bewust gaan gebruiken, voor je ontwikkeling en voor het zin en richting geven aan je leven.

In deze lezing voert Jan Taal je via prehistorie, neuropsychologie en imaginatie-belevenissen naar de verschillende stadia van imaginatie en word je uitgenodigd om dat zelf te gaan ervaren tijdens de lezing.

Wil je nu alvast meer weten? Lees dan het artikel ‘De drie stadia van imaginatie’ op www.imaginatie.nl.

Jan Taal studeerde culturele antropologie en verdiepte zich in oosterse en westerse spirituele tradities, sufisme, Jungiaanse en Transpersoonlijke psychologie en werd in Assagioli’s Psychosynthese opgeleid in Nederland en Italië.

Ook studeerde Jan klinische psychologie in Amsterdam en Leiden. Hij is gz-psycholoog en directeur-trainer aan de School voor Imaginatie in Amsterdam. Recent schreef Jan het cursusboek ‘Verbeeldingstoolkit’.