zondag 13 mei 2018 - 10.30

BEVRIJDINGSTHEOLOGIE MET EROTIEK EN VROUWELIJKHEID UIT DE BIJBEL

lezing door Janneke Stegeman

Voor theologe Janneke Stegeman gaat religie over bevrijding uit benauwende, expliciet of impliciet vastgelegde hokjes. Theologie, als reflectie op religie, zou ons op deze processen van onderdrukking moeten attenderen en stimuleren om ons ervan te bevrijden. Maar westerse christelijke ideeën dragen daarentegen nog steeds bij aan bijvoorbeeld seksuele onderdrukking. Daarom houdt Janneke zich bezig met ‘onbetamelijke theologie’, die zich verzet tegen het beschrijven van seksualiteit in meestal nette, overzichtelijke abstracties. 

Centraal in de theologie staat de masculiene heteroseksualiteit, die in onze samenleving dominant is; vrouwelijke seksualiteit is afwezig. Maria, als ideale vrouw en moeder, wordt dus beschreven als maagd... Geen enkele vrouw in de theologische verhalen geniet van haar lichamelijkheid. Voor Janneke loopt er iets scheef als onze lichamen onzichtbaar blijven in verhalen over bevrijding. 

In deze lezing vertelt zij over de rijke en verrassende verhalen over seksualiteit en lichamelijkheid in de christelijke traditie. Volgens haar zijn deze een onmisbare bijdrage aan de bevrijding en geboorte van de nieuwe mens. 

Dr. Janneke Stegeman (1980) is publiek theoloog en bijbelwetenschapper. Ze deed onderzoek naar de relaties tussen religie en conflict aan de Vrije Universiteit. In 2016/17 was ze ‘Theoloog des vaderlands’. Ze schreef o.a. ‘Heb je hem weer. Preken voor sceptici en andere gelovigen’ en ‘Alles Moet Anders. Bevrijdingstheologie voor Witte Nederlanders.’ Ze is medeoprichter van GenOT, het Genootschap voor Onbeta- melijke Theologie. Voor meer informatie: www.jannekestegeman.com.