zondag 11 september 2016 - 10.30

HET OUDE EGYPTE, BAKERMAT VAN HET JONGE CHRISTENDOM

lezing door Tjeu van den Berk

Tjeu van den Berk spreekt over bronnen van het christendom die lang verborgen zijn gebleven. Niet in het orthodoxe Jeruzalem, het klassieke Athene of het wettische Rome, maar in de smeltkroes van het gnostieke Alexandrië ontstonden de grote mythen van het jonge christendom. Daar ontleende een groep niet-orthodoxe joden, zij het meestal onbewust, hun identiteit aan een drieduizend jaar oude religie. 

Hebben we ons niet eens afgevraagd waar die typisch on-joodse thema’s vandaan komen in het christendom: een drieëne godheid, een vader die een zoon voortbrengt, een kind dat uit een maagd geboren wordt, dat god èn mens is, sterft, afdaalt in de onderwereld en na drie dagen herrijst ? 

Al deze archetypische symbolen kwamen niet uit het beeldloze Judea maar uit het beeldrijke Oude Egypte. De evangelist zei het al: ‘Uit Egypte heb ik mijn Zoon geroepen.’ In de lezing gaat de spreker terug naar de bronnen van de Nijl: de mythe van Christus is …. een geschenk van de Nijl ! 

Dr. Tjeu van den Berk studeerde theologie in Rome, Lyon en Nijmegen. Hij werkte tot voor kort aan de Katholieke Universiteit van Utrecht. Hij houdt zich in zijn vakgebied bezig met ‘initiatie’, ‘religie en kunst’ (met name film en muziek) en de betekenis van symbolen in het leven. 

In zijn boeken staat het denken van Carl Gustav Jung centraal. Ze omvatten een veelheid aan onderwerpen: Die Zauberflöte, een alchemistische allegorie, Mystagogie, een inwijding in het symbolisch bewustzijn, Het mysterie van de hersenstam, over basisfuncties, psychosomatiek en spiritualiteit, Het Numineuze, over het wezenlijke in de eigen godservaring, Eigenzinnig kunstzinnig, de visie van Carl Jung op kunst, en In de ban van Jung, Nederlanders ontdekken de Analytische Psychologie.