zondag 28 februari 2016 - 10.30

MIJN LICHAAM SPREEKT

lezing door Monique van Saane

Op Monique’s pad werd borstkanker aangereikt. Daarmee ervoer ze hoe bijzonder helend het voor haar was om op zoek te gaan naar het verhaal achter haar ziekte. Door de stilte in zichzelf op te zoeken en te luisteren naar wat zich zoal aandiende, ontdekte ze de liefdevolle stem van haar lichaam en leerde ze de taal ervan te begrijpen. Ze schreef een blog met de naam: ‘Mijn borst spreekt !’ Met het vernemen van de diagnose borstkanker bleken angst en spanning slechte raadgevers: ze suggereerden dat het haar lichaam was dat haar in de steek had gelaten. Maar door te luisteren naar haar innerlijke stem bleek dat de waarheid juist omgekeerd was: zij was het die haar lichaam in de steek had gelaten!

Iedereen weet dat onverwerkte trauma’s en stress meespelen bij het ontstaan van kanker, maar de reguliere gezondheidszorg gaat volkomen voorbij aan de aandacht die nodig is om de diepere betekenis ervan te leren kennen. Als patiënt onderga je pijnlijke onderzoeken en krijg je medicatie toegediend waardoor je als mens nog zieker en behoeftiger wordt, aan kracht verliest en je zelfgenezend vermogen wordt ondermijnd. De ontwikkeling, de inzichten, de confrontatie, het verdriet, de eenzaamheid – Monique heeft deze aspecten in zichzelf opgezocht en daarmee haar verhaal achter de borstkanker begrepen. Ze vocht niet tégen kanker, ze vocht vóór haar leven. In 2013 ontstond de behoefte om deze overtuiging kracht bij te zetten: ze liep de Camino naar Santiago de Compostella om wandelend stil te kunnen staan bij de stem van haar lichaam. Dit voedde haar stellige overtuiging dat bij kanker het belangrijkste stuk verborgen ligt en niet wordt gehoord: het lichaam heeft iets te vertellen waarnaar niet geluisterd wordt. Kanker overkomt je niet voor niets ...

Hypnotherapeut & lifecoach Monique van Saane begeleidt mensen met kanker door aandacht te geven aan het verhaal achter de ziekte. Ze doet dat door met cliënten te wandelen en hen te leren luisteren naar de stem van hun lichaam: “Lopen is voor mij synoniem aan ruimte, stilte en openheid ervaren. Door te lopen zet je jezelf in je eigen kracht en herstel je het oervermogen om te luisteren naar je lichaam. Op die manier breng je het alwetend bewustzijn en het zelfgenezend vermogen in balans.”