zondag 24 februari 2013 - 10.30

Eenvoudig leven is een keuze!

lezing door Dorien Quik

Binnen de boeddhistische filosofie wordt niet  naar onze buitenwereld gekeken maar staat onze innerlijke wereld centraal. Het gaat er in deze filosofie om, de werking van de geest te doorschouwen, er over te contempleren en te mediteren. Daardoor gaan we inzien dat deze bij alle levende wezens op eenzelfde wijze werkt en in die zin volkomen universeel en onpersoonlijk is.

Toch pakken we alles wat in ons leven gebeurt juist heel persoonlijk op, waardoor we ons vaak echt geraakt voelen, wat we dan uiten in vreugde of verdriet. Deze gevoelens schenken weer een verlangen: het ene dat het vaak zal terugkeren, het andere dat het nooit meer zal gebeuren. Hierdoor ontstaat een intrinsieke onrust (duhkha).

Boeddha Shakyamoeni, de grondlegger van het boeddhisme (vijfde eeuw voor Christus), ontdekte de universele wetmatigheid van de werking van de geest: het geneesmiddel tegen onrust en complexiteit is het mededogen. Mededogen heeft als basis de zelfloosheid, waardoor de eenheid in alles wat we meemaken in ons leven behouden kan worden.

In deze lezing zullen we onderzoeken wat het verschil is tussen leven en geleefd worden en de kracht van mededogen om steeds opnieuw te kiezen voor de eenvoud.

Drs.Dorien Quik studeerde biologie aan de Universiteit Utrecht. Na haar doctoraal bestudeerde zij christelijke esoterische stromingen totdat ze achttien jaar geleden in aanraking kwam met het boeddhisme. Na het volgen van vele boeddhistische studies, waaronder de vijfjarige boeddhistische filosofie en haar scholen,  kwam zij in 2004 samen met Peter Schuh tot de oprichting van ‘Stichting Bodhisattva’. Dorien Quik schreef ook enkele boeken over het boeddhisme. www.stichtingbodhisattva.eu

Kosten lezing: € 12,00