zondag 18 november 2012 - 10.30

BEWUSTZIJNSVORMEN(VOL)

lezing door Krijn Koetsveld


Sommige mensen kun je niet bereiken, wat je ook probeert. Hoe komt dat? Kinderen praten met onzichtbare vriendjes en vreemde dieren. Waar komt dat vandaan? En waarom speelt een populistische politicus altijd op de man of de vrouw?

Uit al deze vragen klinkt verbazing. Dat komt omdat de ander in een andere bewustzijnsvorm leeft dan jij. Binnen één bewustzijnsvorm kunnen mensen gemakkelijk met elkaar communiceren. Maar goed beschouwd zijn er drie verschillende bewustzijnsvormen, die zoveel van elkaar verschillen, dat onderling contact moeilijk of vaak zelfs onmogelijk wordt. Als je niet door hebt dat iemand in een andere bewustzijnsvorm leeft, vind je al snel dat de ander onzin verkondigt.

Wat is een ‘bewustzijnsvorm’? Ieder mens wordt geboren in een cultuur, religie, familie. Jij dus ook; zo begon je ervaring. Of je de ideeën van cultuur, religie of familie nu omarmde of afwees, ze gaven betekenis aan wat je ziet, hoort, proeft, ruikt en voelt. Ze hebben jouw venster op de wereld gevormd waarbinnen je leeft, werkt en denkt. Het is je denkraam. Dat vormt zich niet alleen door je ervaring; de basis is aangeboren.

Krijn Koetsveld zal ons laten kennismaken met de drie bewustzijnsvormen zodat je kunt zien in welke vorm je zelf leeft. Aan de hand van voorbeelden ga je die in de praktijk herkennen. Zo krijg je meer inzicht in hoe je kan omgaan met mensen die in een andere bewustzijnsvorm leven.

Krijn Koetsveld werkt al ruim 30 jaar met groepen en individuele cliënten. Hij is de grondlegger van de Shekinah workshops en geeft individuele begeleiding, onder meer aan mensen die in het Verenigend Bewustzijn leven en het moeilijk vinden daarmee aansluiting te vinden bij de huidige maatschappij die op het Individualiserende Bewustzijn is gericht. In mei dit jaar publiceerde hij het boek ‘Volgroeid Bewustzijn’.