zondag 15 april 2012 - 10.30

VERDRIET IS NOOIT EEN EINDSTATION

lezing door Charlotte Querido

Verdriet, teleurstelling, angst, wanhoop, zijn emoties die in ons bestaan voorkomen en zelfs een tijdlang ons leven kunnen beheersen. Waarom wij deze emoties moeten ondergaan en welke lering wij daaruit kunnen trekken, zullen we in ons samenzijn overdenken.

Als deze emoties niet het eindstation zijn, wat ligt daar dan nog onder? Aangezien ons hele bewustwordingsproces bestaat uit tegenstellingen, zouden positieve emoties de basis kunnen vormen. Een hoopvol vooruitzicht? Maar... hoe komen we daar dan?

Allereerst door eerlijke zelfpeiling naar de motieven in jezelf om eventuele instandhouding van negativisme en negatieve aandacht te continueren, en te doorzien waarom je denkt dit nodig te hebben. Daarna volgt de realisatie van het wezenlijke zielsverlangen. Het zielsverlangen gaat altijd uit van positieve emoties. Realisatie van het zielsverlangen is één van de belangrijkste elementen in het proces van bewustwording.

Charlotte Querido, psychiater en danstherapeut, houdt lezingen en workshops over uiteenlopende onderwerpen. Zij is auteur van: ‘Genezen door dans en gebaar’, ‘Leven in Dans’, ‘Praktische handleiding voor de danstherapeut’ en ‘De man-vrouw verhouding’.