zondag 25 maart 2012 - 10.30

JEZUS EN MARIA MAGDALENA

lezing door Lisette Thooft

Het christelijke verhaal kun je zien als een mythisch verhaal: de held offert zich op voor het heil van de mensheid. Onder aan het kruis staan de drie Maria’s.

Wat betekent dat, mythisch gezien? Zijn de drie Maria’s niet de drie aspecten van de oude Moeder Godin, te weten: Geboorte, Dood en Vruchtbaarheid? In de christelijke mythologie ook wel Vader, Zoon en Heilige Geest genoemd... En waarom zegt Jezus tegen Maria Magdalena dat zij hem moet loslaten, als ze hem, de Opgestane, ziet in de Hof van Nikodemus en hem om de hals wil vallen?

Lisette Thooft werpt een ‘mythosofische’ blik op de kernverhalen van het christendom en komt tot de conclusie: dit gaat niet over iets wat toen en daar gebeurde, dit gaat over ons, hier en nu. Over het mannelijke en het vrouwelijke in onszelf, het streven naar vrijheid en het streven naar liefde, die tegenpolen die elkaar nodig hebben om zichzelf tot vervulling te brengen.

Lisette Thooft is publiciste, journaliste voor spirituele tijdschriften als Happinez en Ode en ‘mythosofe’. Ze schreef ‘Jezus & Maria Magdalena, een mythe van liefde en vrijheid’, ‘Alchemie van de liefde’, ‘De onverzadigbare vrouw (en de afwezige man)’ en ‘Spiritueel door de overgang’.