zondag 12 februari 2012 - 10.30

DE TWAALFDE PLANEET

lezing door Evert Jan Poorterman

De Amerikaan Zecharia Sitchin kwam na grondige bestudering van spijkerschrift teksten van de oude Sumeriërs tot de conclusie dat er in ons zonnestelsel nog een grote planeet moet zijn. Die noemde hij de Twaalfde planeet: NibIru. Hij las uit de teksten, dat ongeveer 445.000 jaar geleden astronauten, afkomstig van deze planeet in staat waren tot interplanetaire ruimtevaart en de Aarde uitkozen om te exploiteren.

Deze astronauten zonden kolonisten, het werk was zwaar en ze hadden behoefte aan arbeidskrachten die hun zware arbeid konden overnemen. Door middel van hun medische kennis slaagden ze erin, een ‘mens’ te scheppen, die hen, de ‘goden’, als slaaf zou dienen. Zo begon het ...

Deze Twaalfde planeet blijkt een ster te zijn, een beweeglijke ster die in een lange ellipsvormige baan om de Zon draait en elke 3600 jaar terugkeert in het hart van ons zonnestelsel: de astroïdengordel. Momenteel voelen wij de ster reeds naderen en lijken de vele aardbevingen en vulkaanuitbarstingen de voorboden te zijn van zijn komst. De Hopi noemden hem in hun profetieën Kachina.

Evert Jan Poorterman werkte in de grafische sector en was enkele jaren zelfstandig ontwerper/tekenaar. In 1999 deed hij de ontdekking dat hij vanuit het moderne Nederlands toegang heeft tot de oude Babylonische, Akkadische en Sumerische teksten. Evert Jan doet aan naamduidingen en is momenteel bezig ‘taalkrachtwoorden’ te maken die helend en genezend kunnen werken. Hij schreef verscheidene artikelen voor het blad ‘Frontier magazine’ en werkt aan twee boeken (‘De Hemelstier’ en ‘Friezen aan de Eufraat’).