zondag 29 januari 2012 - 10.30

SPEURTOCHT NAAR HET WARE VERHAAL(VOL)

lezing door Fred Butter

21-12-2012 is de datum waarop de Lange-Tellingkalender van de Maya’s eindigt. In hun eindtijdprofetieën verwachten een aantal inheemse stammen dat rond 2012 een kosmische gebeurtenis grote veranderingen zal inluiden voor de mensheid. Sommigen zeggen zelfs dat het trillingsniveau van de hele planeet zal stijgen waardoor het menselijk vermogen om te zien, voelen, horen, proeven en ruiken in hoge mate zal toenemen. Dat kon nog wel eens voor grote verrassingen zorgen! Het lijkt erop dat we in een belangrijke overgangsfase zitten.

De vele veranderingen die nu al merkbaar zijn, krijgen alleen betekenis als we ze in het licht van de geschiedenis plaatsen. Het is juist deze geschiedenis van de mensheid die we wel eens helemaal zouden moeten herzien; vanaf de oorsprong vier miljoen jaar geleden tot aan 6000 jaar geleden, toen de eerste teksten werden geschreven op Sumerische kleitabletten. We vinden namelijk een oplopende hoeveelheid bewijzen van technisch vergevorderde oeroude menselijke beschavingen.

In de bouwplannen van tempels zoals de piramides in Egypte, Angkor Wat in Cambodja en de piramides in Mexico en Centraal Amerika (Teotihuacan) komt steeds weer deze datum naar voren: 2012. Alsof de oude bouwers ons willen waarschuwen voor een gebeurtenis die binnenkort staat te gebeuren. Vast staat dat 21-12-2012 het einde betekent van een aardse precessieronde van 26000 jaar en wellicht een ronde van 26 miljoen jaar, omdat de Aarde dan op één lijn komt te staan met Hunab K’u, het reusachtige zwarte gat in het hart van de Melkweg. Deze ongelooflijke astronomische kennis was dus blijkbaar al bekend bij de oude culturen, de Sumeriërs, de Egyptenaren, de Maya’s en de Hopi!

Ze lijken ons toe te roepen ons spiritueel te ontwikkelen en ons te verbinden met onze kern, de aarde en de kosmos, om zo onze grootste wijsheid te vinden: dat alles en iedereen met elkaar is verbonden. Fred Butter is als acteur al meer dan dertig jaar te zien in grote musicals. Op televisie speelde hij onder meer in de AVRO-serie ‘2012 - Het jaar nul.’ Hij coacht jonge acteurs en adviseert op het gebied van musical en theater. Al ruim veertig jaar houdt hij zich bezig met het jaar 2012 en geeft hierover lezingen.

Fred Butter is als acteur al meer dan dertig jaar te zien in grote musicals. Op televisie speelde hij onder meer in de AVRO-serie ‘2012 - Het jaar nul.’ Hij coacht jonge acteurs en adviseert op het gebied van musical en theater. Al ruim veertig jaar houdt hij zich bezig met het jaar 2012 en geeft hierover lezingen.