zondag 14 februari 2010 - 10.30

De androgyne engel over mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten

lezing door Roel den Dulk

Ieder mens bezit zowel mannelijke als vrouwelijke kwaliteiten. We kunnen deze twee tegengestelde krachten waarnemen in onze ziel en in de wereld om ons heen. Er is een kracht die van binnen naar buiten stroomt en een kracht die van buiten, vanuit de kosmos, naar ons toe beweegt. Als we naar een plant kijken zien we eerst vooral die centrifugale kracht vanuit het zaadje naar buiten. Een ongeremde groeikracht doet wortels, stengels en bladeren ontstaan. Doordat er vanuit de kosmos een tegengestelde, vormende kracht werkzaam is, wordt de groei in goede banen geleid. Deze twee bewegingen zijn de mannelijke, centrifugale beweging, van binnen naar buiten, vanuit de aarde naar de kosmos en een vrouwelijke centripetale beweging, van buiten naar binnen, vanuit de kosmos naar de aarde.

Roel den Dulk laat ons vanuit dit perspectief kijken naar de eigenschappen van mannen en vrouwen. Wanneer zien we een beweging van binnen naar buiten, en wanneer een van buiten naar binnen? Zijn het niet mannelijke krachten die ons de wereld willen laten ontdekken? En geven niet vrouwelijke energieën vorm aan die ontdekkingen door het aanbrengen van begrenzingen?

Als beide krachten, beide bewegingen, in harmonie zijn met elkaar, ontstaat evenwicht. Dit evenwicht kan veranderen. Soms is het nu eenmaal nodig meer naar buiten gerichte energie te hebben, terwijl het andere keren verstandiger is om de naar binnen gerichte vormkracht te koesteren. Maar steeds is het weer heel spannend om op deze wijze naar jezelf te kijken, naar je eigen manier van doen en beleven. Het kan je helpen al die lastige stukken van jezelf te aanvaarden én ook al die onbegrijpelijke kanten van je partner.

Aan de hand van een aantal herkenbare archetypische beelden als de wildeman, de muze, minnaar en minnares, koning en koningin, laat Roel den Dulk zien dat mannelijk en vrouwelijk twee kanten van een eenheid in onszelf zijn: een androgyne eenheid. Niet gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Roel den Dulk gooide na bijna twintig jaar gewerkt te hebben als boekverkoper en uitgever, het roer om. Hij schoolde zich om tot biografisch counselor en seksespecifiek hulpverlener. Nu werkt hij als senior-loopbaancoach bij een groot uitzendbureau. Daarnaast heeft hij een eigen praktijk waarin hij mannen begeleidt die vragen hebben over hun geaardheid, dan wel worstelen met seksueel misbruik.