zondag 27 februari 2011 - 10.30

DE GEHEIMEN VAN DE ZIEL (VOL)

lezing door Kees Aaldijk

 

Voor de meeste mensen is de ziel weinig meer dan een romantisch idee. We ontlenen er misschien wel een goed gevoel aan maar verder heeft het voor ons nauwelijks een praktische betekenis. De geschriften van de Zweedse esotericus Henry T .Laurency kunnen daar verandering in brengen. Hij geeft ons een nauwkeurige omschrijving van de ziel. Door ons bewust te worden van het wezen van de ziel, krijgen we een instrument in handen waarmee we onze ervaringen in een breder perspectief kunnen plaatsen. De ziel wijst ons dan de weg naar verdere bewustzijnsontwikkeling en biedt ons troost in moeilijke tijden.

Dit inzicht in de ziel is meer dan een vrijblijvende filosofie. Het legt ook het fundament voor een nieuwe benadering in de geestelijke gezondheidszorg waarbij lichaam en geest als een samenhangend geheel worden opgevat. Als we de begrenzingen van het biologische paradigma loslaten en vanuit een integrale visie naar psychische problemen durven te kijken, kunnen er aantoonbaar betere resultaten worden verkregen.

Vragen waarop tijdens de lezing wordt ingegaan zijn:
 - wat is de ziel?
 - hoe kan deze worden ontwikkeld?
 - hoe weten we dat de zogenaamde wijsheid van de ziel ook daadwerkelijk     afkomstig is van de ziel en niet van andere niveaus uit ons onderbewustzijn?
 - wat zijn trauma's en psychosen en wat is een spirituele crisis?
 - wat kunnen we hieruit leren met betrekking tot de therapeutische praktijk?

Kees Aaldijk is psycholoog en integraal therapeut. Hij werkt veel met mensen die in de reguliere zorg geen oplossing hebben kunnen vinden voor hun problemen. Samen met zijn vrouw schreef hij: 'Vensters op een transpersoonlijke werkelijkheid' (2007) en 'De geheimen van de ziel' (2009).

Kosten lezing: € 10,00