zondag 13 februari 2011 - 10.30

HELLAS: herinnering, bezinning, verwachting

lezing door Willem Frederik Veltman


Zo'n 3000 tot 4000 jaar geleden ontstond in het zuiden van Europa een cultuur die tot op heden een onuitwisbare invloed heeft uitgeoefend op de ontwikkeling van de mensheid: het antieke Hellas.  De voorbereiding was langdurig, de nawerking is dat ook. De oorsprong van onze moderne Westerse cultuur ligt in het oude Griekenland, maar de nerf waaruit Hellas werd gevoed, de Helleense religiositeit, is verloren gegaan. Die religiositeit doordrong en vormde het hele alledaagse leven.

Als belangrijke elementen van die cultuur vond Willem Frederik Veltman 'leven' en  'schoonheid', 'plastiek' en 'licht', uiterlijk in de natuur, innerlijk in het bewustzijn. Hij ziet in de hele cultuurontwikkeling van het antieke Griekenland een voorbereiding op de komst van Christus op aarde en in de metamorfose van Griekenland een hernieuwde spiritualisering van Europa. 
 
Willem Frederik Veltman  kwam tijdens de bezettingsjaren in aanraking met de moderne spirituele wetenschap van Rudolf Steiner, de antroposofie. Hij gaf meer dan veertig jaar les aan de Haagse Vrije School in Frans, kunstgeschiedenis en toneel. Hij heeft verscheidene boeken geschreven, onder meer over Shakespeare, Goethe, Steiner, Victor Hugo, Chartres, Katharen en troubadours. Zijn meest recente boek is 'HELLAS, Herinnering, Bezinning, Verwachting'.

Kosten lezing: € 10,00