zondag 31 januari 2010 - 10.30

De goddelijke formule van eenheid

lezing door Krijn Koetsveld

De Islam zegt: “er is maar één god, en dat is Allah”. De christelijke godsdiensten zeggen hetzelfde over Jahweh. Dat lijkt een niet te overbruggen tegenstelling. Toch is er een overeenkomst: het woordje ‘één’.

Oeroude esoterische kennis die vroeger alleen werd geopenbaard aan ingewijden, maakt duidelijk dat dit ‘één’ staat voor de ervaring van eenheid, het ‘eenheidsbewustzijn’. Hoe dit bewustzijn door de geschiedenis heen gestalte krijgt, wordt tijdens deze lezing zichtbaar. In een zeer ver verleden was het contact met het Alomvattende bewustzijn een natuurlijke menselijke eigenschap die geleidelijk verloren is gegaan. Nu wordt dit contact weer hersteld. We bevinden ons in de laatste fase van dit herstel, zo is Krijn Koetsveld duidelijk geworden.

Krijn Koetsveld heeft jarenlang studie gemaakt van deze oorspronkelijke kennis. Hij laat via een formule, verborgen in de Kabbala, zien hoe dit proces in zijn werk gaat. Als je deze formule begrijpt, weet je ook hoe je de eenheid in je eigen leven vorm kunt geven en hoe jouw creativiteit mee kan helpen om het eenheidsbewustzijn bij anderen te wekken.

Krijn Koetsveld werkt met kosmische en aarde-energieën en begeleidt al 25 jaar groepen. Hij is Shamballa Master teacher en de grondlegger van Shekinah: energiewerk en methodisch werk ter bevordering en uitbreiding van het bewustzijn, met als doel eenheidsbewustzijn te ervaren, leven en integreren.