zondag 14 november 2010 - 10.30

DE HELE OLIFANT IN BEELD (VOL)

lezing door Marja de Vries

zondag 14 november 2010 - 10.30 uur

 

DE HELE OLIFANT IN BEELD: inzicht in universele wetten en de gulden snede

 

lezing door Marja de Vries

 

In haar boek ‘De hele olifant in beeld’ beschrijft Marja de Vries de universele wetmatigheden die ten grondslag liggen aan de achterliggende ordening van het universum. Zij zal ons vertellen over het perspectief dat dit biedt voor een nieuw en samenhangend wereldbeeld waardoor de vele verschillende aspecten van onszelf en van de wereld om ons heen als puzzelstukjes op hun plaats vallen.

 

Het is verrassend dat dit totaalbeeld in feite is terug te voeren op maar een beperkt aantal relatief eenvoudige principes die aan alles ten grondslag liggen. Aangezien wij in de speciale positie verkeren dat wij een vrije wil hebben, bepaalt onze keuze of we wel of niet in lijn handelen met deze achterliggende ordening.

 

Als we er voor kiezen om te handelen in lijn met deze universele wetmatigheden, komt dat wat we doen meer overeen met wie we in essentie zijn en meer in harmonie met het grotere geheel. Bovendien kost het minder moeite. Dit inzicht helpt ons ook te begrijpen wat nodig is om de balans in onszelf en in de wereld te herstellen.

 

Marja de Vries studeerde biologie en ecologie en werkte als textielkunstenares. De vraag hoe we in harmonie kunnen leven met de natuur, bracht haar bij verschillende inheemse culturen en leidde tot een diepgaande persoonlijke ontwikkeling. De laatste jaren richt zij zich op een transformatie van leren en onderwijs en werkt ze aan een tweede boek over ‘samenlevingen in balans’.

 

Kosten lezing: € 10,00