zondag 17 oktober 2010 - 10.30

SEIDR, DE VERGETEN MAGIE VAN HET NOORDEN

lezing door Linda Wormhoudt

zondag 17 oktober 2010 - 10.30 uur

 

SEIDR, DE VERGETEN MAGIE VAN HET NOORDEN

 

lezing door Linda Wormhoudt

 

Er zijn veel mensen zo dom

Ze geloven slechts in dat wat ze zien met eigen ogen

Dat wat ze horen met eigen oren

Ze geloven slechts dat wat men kent

Ze geloven niet in de raad van de Oudsten

Of in de kracht van helden

En niet in seidr, huklaraskap, de kracht van de geest

Niet in de krachtige toverij, Fjölkynngi Seidkona’s, seidhmadrs, bewegers van de elementen

Zoals Odin het kon

En zij die het leerden van hem (proloog van de Gongu Hrolfs saga)

 

De geschiedenis van Noordwest Europa staat bol van magie. In de grond onder onze voeten huist er kennis over, in het landschap woont nog de oude magie. Noordwest Europa, waartoe ook Nederland kan worden gerekend, is een schatkist vol wijsheid. De komst van het monotheïstisch christendom heeft ons magische ‘heidense’ erfgoed grotendeels verloren doen gaan. Restanten van die erfenis zijn nog te vinden in mythen, kinderliedjes en sprookjes

Dat er in de Scandinavische landen specifieke vormen van magie waren, weten maar weinigen.

Deze magische stromingen kwamen oorspronkelijk van het Europese continent en werden naar Scandinavië gebracht door de vele emigranten die, door weersomstandigheden gedwongen, naar het Noorden trokken. Zij brachten hun religieuze gewoonten, priesters en priesteressen mee, die werden geroemd om hun kennis van verleden, heden en toekomst, hun band met het land en hun magische capaciteiten. Seidr is één van deze vormen van magie. Zij die seidr bedreven spraken met de voorouders in hun grafheuvels, communiceerden met de landgeesten en orakelden voor de gemeenschap, hadden contact met het dodenrijk en werden verguisd, gevreesd en geëerd. Wat kunnen wij van hen leren en wat kan deze magie ons vertellen over onze wortels?

 

Linda Wormhoudt houdt zich al ruim 24 jaar bezig met sjamanisme. Ze volgde diverse trainingen en assisteerde vijf jaar bij Daan van Kampenhout. De laatste jaren richt haar interesse zich op Europees sjamanisme, op seidr en op de ontwikkeling van rituelen die toepasbaar zijn in het huidige Westerse leven. Vooral rituelen rond sterven en dood hebben haar aandacht.

Ze geeft diverse trainingen op het gebied van seidr en sjamanisme en een opleiding ‘Zielenzorg’ voor rituelen rond de dood. Ze is de auteur van ‘Goden en sjamanen in Noordwest-Europa’, ‘Ademtocht, verhalen over de dood’ en ‘Seidr, het Noordse pad’.

 

Kosten lezing: € 10,00