zondag 03 oktober 2010 - 10.30

BEWUSTZIJN EN DEMENTIE (VOL)

lezing door Hans Siepel

 

zondag 3 oktober 2010 - 10.30 uur

 

BEWUSTZIJN EN DEMENTIE (VOL)

Is dementie de stem van de ziel?

  

lezing door Hans Siepel

 

Oud worden en vooral dement is voor velen van ons een angstaanjagend vooruitzicht.

Dementie roept beelden op van ontluisterende aftakeling en afhankelijkheid, zowel bij degene die het proces doormaakt, als bij zijn of haar dierbaren.

 Maar is dit alles wat er over te zeggen is? Het beeld van ontluisterende aftakeling is het dominante beeld in het maatschappelijke en publieke debat. Het mensbeeld hierachter is het materialistische mensbeeld. In dit mensbeeld dat in de Westerse geneeskunde gebruikelijk is, zijn de hersenen de sturende bron van ons bewustzijn en is bij dementie die bron niet meer toegankelijk.  

Hans Siepel laat in deze lezing zien, dat dit idee van een materialistisch bewustzijn een afwijking is in het perspectief van de oude wijsheidstradities. Deze zien het bewustzijn als veel meer omvattend. Vanuit deze gedachtegang gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag wat dementie dan wel is. Aan de hand van het verhaal van Hans Siepel’s moeder die aan dementie overleed, laat hij zien dat dementie een toegangspoort is om de ziel de gelegenheid te geven voor het einde van het stoffelijke leven te ‘spreken’ over kwesties die het persoonlijk- of egobewustzijn niet onder ogen wilde of kon zien.

 

Hans Siepel studeerde politicologie en werkte in diverse communicatiefuncties, het meest recent bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daar was hij mede verantwoordelijk voor de oprichting van het Expertise centrum voor risico en crisiscommunicatie (ERC). Van 2003-2005 volgde hij de masteropleiding Spiritualiteit aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen en een jaar de opleiding tot reïncarnatietherapeut.

Hij is nu schrijver, moderator, docent en adviseur, vooral op het gebied van risico en crisiscommunicatie en overheidscommunicatie. Over spirituele onderwerpen heeft hij enkele boeken geschreven, waaronder ‘Doornroosje en de Apocalyps in 2012’ en ‘Bewustzijn, dementie en spiritualiteit; reis naar een verruimd bewustzijn’.

 

Kosten lezing: € 10,00