zondag 08 oktober 2023 - 10.30

"Acht feesten van het Leven"

lezing door Lenie van Schie


Lang geleden ten tijde van de Keltische cultuur ontstonden er, gelijkmatig verdeeld over het jaar, acht festivals. Vier ervan vielen samen met de overgang naar een ander jaargetijde, vier andere werden daar precies tussen in geplaatst. Ze markeerden het begin van een nieuwe fase in het werk op het land. Zo kondigde het allereerste feest, Imbolc, een periode van voorbereiding aan: gereedschap en zaden controleren, de grond klaarmaken om het zaad te ontvangen. Onze voorouders waren afhankelijk van de opbrengst van het land en hun dieren en de acht overgangen werden gevierd met tal van rituelen. Wat kunnen deze overgangen voor ons betekenen in deze tijd?

Niet alleen de natuur gaat elk jaar door alle seizoenen heen, dat geldt ook voor ons mensen, ook wij groeien en ontwikkelen ons. Elke overgang kan een uitnodiging aan onszelf zijn om stil te staan bij dat groeiproces. Want wat gebeurt er in ons, met ons, als de knoppen aan de bomen uitbotten, of als, met Samhain, (1 november) de donkere tijd weer aanbreekt. Hoe verhouden wij ons tot al die momenten van het leven?

In deze lezing ga ik in op de specifieke kenmerken van elke overgang. Zo is het begin van de lente, als de sapstromen op gang komen, hét moment om naar je eigen leven te kijken met vragen als: ‘Waar zit jouw groeikracht op dit moment? En wat doet de stilte en donkerte met midwinter ons, geeft het rust of zoeken we afleiding? Elk van deze momenten kan ons uitnodigen tot bezinning op je leven en dat is wat door middel van korte oefeningen gaan doen. Als je een pen meeneemt en papier kun je je ervaringen noteren.

Mijn zoektocht begon al jong en leidde mij langs vele paden, van sjamanisme, naar mystiek christendom en soefisme. Ik ben geschoold in de lichaamsgerichte therapie en werk als GZ psycholoog vanuit een spirituele achtergrond. Sinds 1998 volg ik het pad van de Diamantbenadering, een contemporaine spirituele school waar de kennis uit de psychologie en verschillende spirituele stromingen gecombineerd worden. Ik schreef drie boeken waarvan het laatste, Langs de weg van het hart, in het voorjaar van 2021 uitkwam bij uitgeverij Samsara Books.

Nadere informatie: website Lenie van Schie

 

Let op:
Deze lezing wordt gehouden op een andere locatie, te weten:
Johanneskerk
Naarderstraat 5
1251 JW Laren
Een pitoresque kerkje in het hart van Laren.
Parkeren is mogelijk achter Museum Singer,
Oude Drift 1.
1251 BS Laren

€15,00 voor een zaalticket
€12,50 voor thuis via internet meekijken