zondag 21 mei 2023 - 10.30

"De magie van ascensie"

lezing door Gerrit Gielen


Ascensie, wat is dat eigenlijk? Hier op aarde hebben we onszelf in een hokje opgesloten. Dat hokje noemen we onze persoonlijkheid. Dat hokje geven we een plaats in tijd en ruimte: het hier en het nu.

Ascensie is het proces van het overstijgen van dit hokje. Innerlijk betekent dit het loslaten van onze persoonlijkheid en bewustwording van de oneindige werkelijkheid van onze ziel. Uiterlijk betekent het dat ons hier en nu overstraald wordt door het besef dat ons bewustzijn verbonden is met alles; met onze medemensen, met de dieren en planten, met de sterren – met de bron die het begin en het einde is van alles.

In deze lezing geeft Gerrit aan de hand van beschouwingen en korte meditaties inzicht in ons ascensie proces en brengt hij ons in contact met wie we werkelijk zijn.

De in Tilburg geboren Gerrit Gielen (56) leefde als kind graag in zijn eigen fantasiewereld. Onder invloed van zijn vader las hij al op jonge leeftijd esoterische boeken. In zijn latere leven dacht hij veel na over zichzelf en het leven. Werkzaam als regressietherapeut ontwikkelde hij bepaalde ideeën over wat er in zijn praktijk gebeurde. Deze ideeën wijken in bepaalde opzichten af van wat gebruikelijk is binnen de psychologie en hypnotherapie. Kort samengevat ‘Tijd is een illusie; herinneren is communiceren’. Gerrit Gielen vindt het leuk als mensen luisteren wanneer hij praat over zijn innerlijke wereld. Hij brengt het bewustzijn graag naar een ruimer niveau. Op zijn kenmerkend compacte vertelwijze, wisselt hij in lezingen kennisoverdracht af met oefeningen om de luisteraar te laten beleven wat op hoog abstractieniveau wordt aangereikt.

Nadere informatie: website Gerrit Gielen

 

€15,00 voor een zaalticket
€12,50 voor thuis via internet meekijken