zondag 11 september 2022 - 10.30

Jij in de kinderrij

lezing door Peter Samwel


Deze lezing biedt een heldere kijk op de relatie tussen de verschillende geboorteposities en de persoonlijkheidskenmerken van mensen. De plaats en positie die we in het gezin, waarin we geboren zijn, innemen geven ons een heel eigen levensgevoel. Een oudste kind beleeft het leven totaal anders dan een tweede of een derde kind in de kinderrij van eenzelfde gezin.

Het is aantoonbaar dat onze plaats en positie in de kinderrij van invloed is op het fundament van sociale, levensbeschouwelijke en gedragspatronen waarop ons verdere leven is gebaseerd en wordt ingericht. Welke patronen en specifieke kenmerken krijgen we hierdoor vrijwel natuurlijk in handen en wat zegt dat over wie we zijn en willen worden?

Onze bewustwording neemt meestal vele jaren in beslag, voordat we voor onszelf duidelijk hebben waarom ons leven, op onze eigen kenmerkende plaats in de kinderrij, in dat specifieke gezin en bij die bepaalde ouders is begonnen. De lezing geeft meer zicht op al deze achtergronden en invloeden. Tot slot zullen er aanzetten worden gegeven om vooral ook met andere ogen naar het gezin van herkomst te leren kijken en van daaruit naar het huidige leven anno 2022.

Peter Samwel (’53) werkt inmiddels bijna 35 jaar in de geestelijke gezondheidszorg. Lezingen en workshops “Jij in de kinderrij” maken daar deel vanuit. Zijn gelijknamige boek kwam uit in 2014. Sinds 1996 is hij tevens Tarotconsulent en –docent. Hij schreef twee Tarotboeken. Daarnaast onderwijst en superviseert hij aankomende therapeuten binnen de natuurgeneeskunde.

Nadere informatie: website Peter Samwel

€15,00 voor een zaalticket

€12,50 voor thuis via internet meekijken