zondag 03 april 2022 - 10.30

'De (bijna)dood ontrafeld'

lezing door Maureen Venselaar

Bent u of kent u iemand met een bijnadoodervaring? En wat waren de meeste u bijblijvende aspecten ervan? Het uittreden? De donkere ruimte? De tunnel naar het licht? Het terugzien van 'overleden' dierbaren? Of toch die hemelse werkelijkheid vol liefde? En is er werkelijk een 'laatste reis'?

Drs. Maureen Venselaar heeft aan de hand van veel empirisch onderzoek, nieuwe aspecten ontdekt. Een ervan is het zien van een immense 'zandloper', te koppelen aan de Gulden Snede en aan liefde als de bron van al wat bestaat.

Tijdens de lezing neemt Maureen u stap voor stap mee in haar nieuwe Vijf-Fasen BDE-theorie, waarbij zij ervaringsverhalen op een begrijpelijke en boeiende wijze combineert met de uiteenzetting van haar theorie.

Drs. Maureen Venselaar is geesteswetenschapper, BDE-deskundige en grondlegger van de nieuwe verklaring van de bijna-doodervaring via (astro)fysica. Ook onder wetenschappers, nationaal en internationaal wordt haar theorie goed ontvangen. Het boek 'De (bijna-)dood ontrafeld' is van haar hand. Nadere informatie kunt u vinden op haar site: www.debijnadoodontrafeld.nl

€15,00 voor een zaal ticket kopen (keuze 1 links)

Thuis via internet meekijken is voor deze lezing NIET mogelijk