zondag 07 november 2021 - 10.30

Antwoorden van oude meesters in tijden van crisis

lezing door Jaap Voigt

De wereld bevindt zich op dit moment in een crisis. Al lang voor Corona is dit begonnen met de aanslag op de Twin Towers in New York en de bankencrisis in 2008. Jaap gaat in zijn lezing in op de vraag hoe we hiermee kunnen omgaan. Leren we hier collectief lessen uit of gaan we na het Corona tijdperk weer volledig los? De historie leert ons dat dit laatste meestal het geval is. Maar uiteindelijk blijkt ook uit de geschiedenis dat de individuele mens een crisis niet kan ontvluchten en zijn eigen antwoord vindt.

Deze tijd gaat over “Mens-Zijn” en vertaalt zich in allerlei actuele onderwerpen die om een antwoord vragen zoals de klimaatcrisis, natuurrampen, ongelijkheid etc. Jaap denkt dat we hiervoor individueel bij onszelf te raden moeten gaan en daarbij steun kunnen vinden in de oude geschriften. Alle belangrijke geestelijke stromingen zijn ontstaan in periodes waar de wereld “van God losging”. Ieder van ons zal individueel moeten zoeken naar heling en kan daarin steun vinden in oude geschriften. Deze gaven al eerder antwoord op de mysteries van het leven. Die weg gaat niet vanzelf. Stilte en toewijding zijn hiervoor een voorwaarde. Vele kustenaars en grote denkers hebben met soortgelijke vragen geworsteld en kunnen een bron van inspiratie voor ons zijn. Jaap gaat u meenemen in het gedachtengoed van verschillende geestelijke stromingen, zoals Plato, het taoïsme, Advaita en de Thora zodat we - afgestemd op deze tijd - onze eigen inspiratie en antwoorden kunnen vinden.

Jaap Voigt (1941) werkte als organisatieadviseur, trainer in groepsprocessen, therapeut en is medeoprichter van het ITIP en auteur van verschillende boeken zoals “De Grote Sprong” samen met Hans en Hanneke Korteweg, “Leven en werken in het ritme van de seizoenen” en “Het Gouden Elixer”, samen met Rob Tans en Natasja Gras.

Website van Jaap Voigt:
www.jaapvoigt.nl

Er zijn geen zitplaatsen meer in de zaal te reserveren voor deze lezing. Wel kunt u via streaming de lezing volgen, zodat u het met de laptop of pc thuis kunt volgen. Een half uur voor de lezing krijgt u dan een email met link waar u op kunt klikken. Gelieve hiervoor een mailtje te sturen naar:  secretariaat.

Reserveren is niet meer mogelijk voor een zitplaats, voor livestreaming wel!