zondag 30 mei 2021 - 10.30

Kijken in het onvoorstelbare

lezing door Jaap Voigt

Antwoorden van oude meesters in tijden van crisis

De wereld bevindt zich op dit moment in een crisis of zoals Jaap Voigt het noemt een “psychose”. Al lang voor Corona is deze crisis begonnen met de aanslag op de Twin Towers in New York en de bankencrisis in 2008. Jaap gaat in zijn lezing in op de vraag hoe we kunnen omgaan met deze crisis die naar zijn idee nog zeker enkele jaren gaat duren. Leren we hier collectief lessen uit of gaan we na het Corona tijdperk weer volledig los? De historie leert ons dat dit laatste meestal het geval is. Denk aan de roaring twenties in de vorige eeuw na de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog. Maar uiteindelijk blijkt ook uit de geschiedenis dat de individuele mens een crisis niet kan ontvluchten en zijn eigen antwoord dient te vinden.

Deze crisis gaat over “Mens-Zijn” en vertaalt zich in allerlei actuele onderwerpen die om een antwoord vragen zoals de klimaatcrisis, natuurrampen, ongelijkheid etc. Jaap denkt dat we hiervoor individueel bij onszelf te raden moeten gaan en daarbij steun kunnen vinden in de oude geschriften. Crises zijn van alle tijden en alle belangrijke geestelijke stromingen zijn ontstaan in periodes waar de wereld “van God losging”. Ieder van ons zal individueel moeten zoeken naar heling en kan daarin steun vinden in oude geschriften. Deze gaven al eerder antwoord op de mysteries van het leven. Die weg gaat niet vanzelf. Stilte en toewijding zijn hiervoor een voorwaarde. Vele kustenaars en grote denkers hebben met soortgelijke vragen geworsteld en kunnen een bron van inspiratie voor ons zijn. Jaap gaat u meenemen in het gedachtengoed van verschillende geestelijke stromingen, zoals Plato, het taoïsme, Advaita en de Thora zodat we - afgestemd op deze tijd - onze eigen inspiratie en antwoorden kunnen vinden.

Jaap Voigt (1941) werkte als organisatieadviseur, trainer in groepsprocessen, therapeut en is medeoprichter van het ITIP en auteur van verschillende boeken zoals “De Grote Sprong” samen met Hans en Hanneke Korteweg, “Leven en werken in het ritme van de seizoenen” en “Het Gouden Elixer”, samen met Rob Tans en Natasja Gras.