zondag 14 februari 2021 - 10.30

gecancelled

lezing door Marret Vonhoff

Wat je denkt of spreekt of doet…..
Wij zijn de Scheppers van ons Eigen Leven en de Nieuwe 5D Werkelijkheid!  

In 1922 schreef Alice Bailey reeds dat :”de geleerde van de toekomst door het gebruik van klank zijn resultaten zal verkrijgen. Door klank (Bronfrequenties) zullen nieuwe terreinen van ontdekkingen geopend worden”. De toekomst waar zij over schreef is NU!

In de 30-ger jaren voorspelde Edgar Cayce dat klank de geneeswijze van de toekomst (=nu) zal worden.
Geluid is de Sleutel tot het openen van een nieuwe werkelijkheid van de 5e dimensie alsmede de daarbij horende nieuwe frequenties van de 5e  chakra, het nieuwe chakra voor creatie en manifestatie.

Er bestaat een immanent, vormgevend, vormomgevend èn tegelijkertijd trancedentaal, Sacraal Geometrisch veld van inmiddels steeds meer zichtbaar wordende phibraties. Het ligt ten grondslag aan alles wat er is.
 
Dit veld reageert d.m.v resonantie op onze gedachten, emoties, woorden èn bewustzijn. Vanuit deze onscheidbare verbinding zorgen wij voor de totstandkoming en instandhouding van de wereld waarin wij leven en zelf continu creëren.

Door in-zicht in en kennis van deze phibrerende werkelijkheid zullen wij onze wereld, ons leven bewust gaan creëren en tevens elke (on)denkbare vorm kunnen manifesteren in zuivere Harmonie met de Aarde.
Zodra de ogen open zijn is deze wereld van phibraties in alles te herkennen.        

In deze lezing neemt Marret Vonhoff  iedereen mee naar de “onzichtbare”, eeuwig phibrerende werkelijkheid waarmee wij op basis van resonantie altijd en overal communiceren. Met behulp van live cymatica beelden (cymatica: wetenschap die geluid zichtbaar maakt) zal zij de 5D Sacrale Geometrische Geluid-Werkelijkheid zichtbaar en in een interactief deel van de lezing ervaarbaar maken.

Marret Vonhoff (1969) is Musicoloog, Spreker, Geluidonderzoeker, Docent, Coach, Quantum Tune Practitioner, Creator van de online eLearning UniPhibe Academie en Schrijfster van het boek Bronfrequenties ontcijferd.
Het ontcijferen van de tot nu toe oudste Muziekinscriptie heeft haar over de hele wereld doen reizen. Zij kwam hierbij in contact met vele oorspronkelijke volken en in aanraking met de onzichtbare werkelijkheid van trillingen, frequenties, energie en sacrale geometrie.

In het boek Bronfrequenties phibreert deze werkelijkheid in alle geschreven woorden en in de meer dan 700 full colored continue phibrerende afbeeldingen. Het is een Hoger Dimensionaal boek dat je inzicht geeft, raakt en in trilling brengt zoals alleen muziek bij je binnenkomt via het hart naar het hoofd. Meer over haar werk en het boek is te zien op haar websites: www.personarephibrationcenter.com en op www.uniphibeacademy.com/nl